Sökning: "nyutexaminerad sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden nyutexaminerad sjuksköterska.

 1. 1. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
  Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Rädd att göra fel : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress kopplat till patientsäkerhetsperspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tommy Davidsson; Stefan Elfstrand; [2021]
  Nyckelord :nyutexaminerade sjuksköterskor; upplevelser; stress; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Det patientnära arbetet bygger på att ge en trygg och säker vård. WHO, Socialstyrelsen och patientsäkerhetslagen har dikterat upp krav och villkor över vad som anses ligga inom ramen för ett patientsäkerhetsarbete. Att vara nyutexaminerad sjuksköterska innebär att hen har samlat på sig goda förkunskaper om det kommande yrket. LÄS MER

 3. 3. Att vara nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska under en pandemi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Svensson; Alexander Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; erfarenheter; intensivvårdsavdelning; kvalitativ metod; nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska; pandemi;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning vårdas personer med svikt i ett eller flera organ. Patienterna har ofta komplexa tillstånd och kan gå från stabil till kritisk sjuk mycket fort. För att vara kvalificerad att arbeta på en intensivvårdsavdelning kräver avancerad teoretisk och praktisk kunskap. LÄS MER

 4. 4. Den nyutexaminerade sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta patientsäkert. : -  En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Hammarström; Belma Halilkanovic; [2021]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; patientsäkerhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrke grundar sig i en akademisk utbildning. Sjuksköterskan erhåller under sin utbildning lära sig hur man utför en vård av hög kvalitet för att främja patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av stöd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Jeansson; Josefin Harrysson; [2021]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; arbetsplats; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans huvudområde är att leda och ha ansvar över omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans arbete påverkas idag av bristen på sjuksköterskor, hög omsättning av patienter och hög arbetsbelastning. Samtidigt ska en god vårdkvalitet och en bra patientsäkerhet bibehållas. LÄS MER