Sökning: "nyutexaminerad sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden nyutexaminerad sjuksköterska.

 1. 1. Nyutexaminerad sjuksköterska : I okänd och komplex terräng

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Högström; Amanda Kvant; [2019]
  Nyckelord :novice nurses; competence; experience; role adaption; development; transition; literature review; nyutexaminerad sjuksköterska; kompetens; upplevelse; rollanpassning; utveckling; övergång; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Vilka effekter har stödprogram på nyutexaminerade sjuksköterskor? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Irma Mehanovic; Carla Vagland; [2019]
  Nyckelord :Arbetssituation; Sjuksköterska; Stödprogram; Yrkeskompetens; Nyutexaminerad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur nyutexaminerade sjuksköterskor växer in i den professionella yrkesrollen och hur kompetensen utvecklas under de första året i yrkeslivet, är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Det har identifierats ett behov av stöd för de nyutexaminerade sjuksköterskorna för att underlätta övergången från utbildning till yrkeslivet. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av kliniskt introduktionsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alma Aaberg; Patricia Olsson Piittisjärvi; [2019]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; kliniskt introduktionsår; utvecklingsprocess; övergångsperiod; transition; omvårdnadshandledning; upplevelser;

  Sammanfattning : Ett påtagligt samhällsproblem idag är den rådande brist på legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom den svenska sjukvården. I takt med att befolkningen ökar och medelåldern blir allt högre blir vikten av att bibehålla verksamma legitimerade sjuksköterskor allt mer påtaglig. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin nya yrkesprofession : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Svensson; Cecilia Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; yrkesprofession; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vara nyutexaminerad sjuksköterska : En litteraturstudie om upplevelsen av det första året i den nya yrkesrollen på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Rebecca Larsson; Julia Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; arbetsupplevelse; transition;

  Sammanfattning : Introduktion: Transitionsperioden är tiden då den nyutexaminerade sjuksköterskan omvandlas från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska. De nyutexaminerade sjuksköterskorna måste ha kunskaper inom såväl omvårdnad som medicin för att kunna utföra omvårdnad i dagens komplexa sjukhusvård. LÄS MER