Sökning: "nyvänster"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet nyvänster.

  1. 1. Saken eller sättet? En studie i vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgångar i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Karl Holmberg; Martin Hansen; [2014]
    Nyckelord :sakfråga; grön politik; vänsterpartier; nordisk politik; nyvänster; Law and Political Science;

    Sammanfattning : När miljöpartier bildades under 1980-talets Norden slog de igenom med mycket starkare kraft i Sverige och Finland än i Norge och Danmark. En förklaring går att finna i de etablerade partiernas beteende. Vi har gjort en studie av vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgång i Norden under 1980-talet. LÄS MER