Sökning: "o-ring"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet o-ring.

 1. 1. Optimization and simulation of formed suction cup to position aerospace CFRP parts during milling.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Sriramkumar Sivasubramanian; [2019]
  Nyckelord :Product development; Sealing lip; Groove design; O-ring; L-ring; Labyrinth walls;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER

 3. 3. Quantitative Risk Assessment of Wave Energy Technology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Emil Ericsson; Eric Gregorson; [2018]
  Nyckelord :risk assessment; wave power; wave energy converter; marine energy technology; failure rate; Monte Carlo; fault tree; CAPEX; OPEX; LCOE; vågkraft; vågenergi; riskanalys;

  Sammanfattning : European Commission (2011) aims to reduce the greenhouse gas emission sby 85-95% by 2050 in comparison to 1990’s levels. Wave energy could be an important step to archiving this goal. This report aims to develop a quantitative risk assessment for the Uppsala University's wave energy converter. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsreducering för sätestätningen med hjälp av en ny tillverkningsprocess och nya materialval

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

  Författare :Mikael Mousavi; Viktor Keric; [2017]
  Nyckelord :Tätning; Materialval; Konceptutveckling;

  Sammanfattning : Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig utav plastmaterial. En nackdel är att plastmaterial har svårt att sammanfogas med andra material såsom gummi. Det är också detta problem som företaget IMI Hydronic Engineering har stött på i en sätestätning i deras produkt TA-Compact. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av tätningskoncept för aktuator i motorrumsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Matilda Frid; Malin Aronsson; [2016]
  Nyckelord :Sealing; gasket; encapsulation; laser welding; o-ring; static seal; dynamic seal; sealing design; Tätning; inkapsling; IP-klass; sammanfogning; lasersvetsning; o-ring; tätningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Kongsberg Automotive AB, en underleverantör inom fordonsindustrin som bland annat tillverkar växelspaksystem till både manuella och automatväxlade fordon. Fordonsbranschen kantas av ständig utveckling med innovativa lösningar, vilket under de senaste åren har resulterat i att elektroniken har fått en större roll i produkterna. LÄS MER