Sökning: "oaktsam våldtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden oaktsam våldtäkt.

 1. 1. Blurred Lines. En kritisk analys av våldtäktslagstiftningen samt dess tillämpling, med särskilt fokus på gränsdragningen mellan våldtäkt och oaktsam våldtäkt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniella Sundell; [2021-02-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Oaktsam våldtäkt; Rättssäkerhet; Likgiltighetsuppsåt; Grov oaktsamhet; Samtyckeslagen;

  Sammanfattning : Sedan 2018 ser lagstiftningen kring våldtäkt annorlunda ut jämfört med tidigare. Syftet med förändringarna var att åstadkomma ett mer tydligt och heltäckande straffrättsligt skydd för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Detta skulle åstadkommas bl.a. LÄS MER

 2. 2. Betyder nej äntligen nej? : En utvärdering av den nya samtyckeslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Triumf; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; sexualbrottslagstiftning; likgiltighetsuppsåt; oaktsamhet; våldtäkt; oaktsam våldtäkt;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur det nyligen tillkomna rekvisitet i våldtäktslagstiftningen, frivillighetsrekvisitet, har behandlats av rättstillämparen. Detta genom att undersöka hur domstolarna har bedömt de objektiva såväl som de subjektiva rekvisiten. LÄS MER

 3. 3. Oaktsam våldtäkt - var kritiken berättigad? : Särskilt om frivillighet och oaktsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våldtäktsbrottet genomgick en radikal förändring den första juli 2018 när samtyckeslagen införlivades i svensk rätt. Gärningspersonen behöver inte längre ha använt sig av något medel eller utnyttjat en särskild situation för att dömas för våldtäkt. LÄS MER

 4. 4. Hur dum får man vara? – Om domstolarnas bedömningar om vad tilltalad insåg om målsägandens frivilliga deltagande vid oaktsam våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Lennartsson; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäkt; Oaktsam våldtäkt; Sexualbrott; Rättssäkerhet; Sexuallagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka tillämpningen av oaktsam våldtäkt, 6 kap 1a § BrB, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Först genom att undersöka det nya brottets uppbyggnad och struktur utifrån förarbeten och lagtext, därefter genom att se hur brottets tillämpats i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Oaktsam våldtäkt – en analys av skuldbedömningen i praxis beträffande frivillighetsrekvisitet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Karhu; [2020]
  Nyckelord :Oaktsam; oaktsamhet; våldtäkt; skuld; skuldbedömning; uppsåt; frivillighet; frivillighetsrekvisit; icke-frivillighet; samtycke; feministisk teori; juridik; rättsvetenskap; straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER