Sökning: "obalanserade data"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden obalanserade data.

 1. 1. Kvinnliga styrelseledamöter och företagens finansiella lönsamhet : En paneldataanalys om effekten av kvinnor i styrelser på svenska Large Cap bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kristina Björling; Fredrika Norberg; [2022]
  Nyckelord :Könsfördelning; Kvinnliga styrelseledamöter; Finansiell lönsamhet; Bolagsstyrning; Styrelsesammansättningar; Agentteorin; Resursberoende teorin; Kritiska massanteorin;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har könsfördelning i styrelser varit omdiskuterat och blivit en allt viktigare fråga för att nå en hållbar utveckling i samhället. Vägen mot mer könsbalanserade styrelser har därmed implementerats via två olika initiativ i Europa för att fler kvinnor ska tillträda styrelserummet. LÄS MER

 2. 2. Fönsteruttag som verktyg i bevarandet av vätternrödingen (Salvelinus alpinus)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Moa Hagström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vättern är Europas femte största sjö och har en unik kallvattenekologi, här finns Europas viktigaste bestånd av röding (Salvelinus alpinus). Historiskt fiskades rödingen i hårt i Vättern med fångster på upp till 70 ton per år i mitten av 1900-talet, fångsten minskade sedan successivt tills den 2009 endast uppnådde 3 ton. LÄS MER

 3. 3. Text Classification of Human Resources-related Data with Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christine Rosquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Text classification has been an important application and research subject since the origin of digital documents. Today, as more and more data are stored in the form of electronic documents, the text classification approach is even more vital. LÄS MER

 4. 4. Deep Learning with Importance Sampling for Brain Tumor MR Segmentation

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanna Westermark; [2021]
  Nyckelord :Deep learning; importance sampling; segmentation; convolutional neural networks; MRI; brain tumour; Djupinlärning; importance sampling; segmentering; faltningsnätverk; MRI; hjärntumör;

  Sammanfattning : Segmentation of magnetic resonance images is an important part of planning radiotherapy treat-ments for patients with brain tumours but due to the number of images contained within a scan and the level of detail required, manual segmentation is a time consuming task. Convolutional neural networks have been proposed as tools for automated segmentation and shown promising results. LÄS MER

 5. 5. Predictive Maintenance of Construction Equipment using Log Data : A Data- centric Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bazil Muzaffar Kotriwala; [2021]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Construction Equipment; Event Log; Sensor Log; Machine Learning; Imbalanced Data; Prediktivt underhåll; byggutrustning; händelselogg; sensorlogg; maskininlärning; obalanserade data;

  Sammanfattning : Construction equipment manufacturers want to reduce the downtime of their equipment by moving from the typical reactive maintenance to a predictive maintenance approach. They would like to define a method to predict the failure of the construction equipment ahead of time by leveraging the real- world data that is being logged by their vehicles. LÄS MER