Sökning: "obefogad"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet obefogad.

 1. 1. Lokalhyresgästens skadebegränsningsskyldighet : En kritisk studie av lokalhyresgästens skyldighet att begränsa sina skador vid obefogad uppsägning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Ejdesjö; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; skadebegränsningsskyldighet; lokalhyresrätt; skadestånd; allmänna skadeståndsrättsliga principer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 3. 3. Iskalla maffiasvek : En kvantitativ innehållsanalys om hur organiserad brottslighet gestaltas i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erika Thunberg Aureliusson; Linnéa Fernström; [2019]
  Nyckelord :Organiserad brottslighet; gestaltning; dagordningsteorin; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Brott är generellt sett ett område som motsvarar många kriterier för nyhetsvärdering inom journalistiken och ämnet lockar till läsning. När media rapporterar om olika händelser i världen får därför framförallt våldsbrott mycket publicitet. LÄS MER

 4. 4. Den som sover syndar inte? : Om straffansvar och somnambulism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marianna Vergari; [2018]
  Nyckelord :somnambulism straffansvar sömn sömngång uppsåt brottsbegrepp straff;

  Sammanfattning : De senaste åren har en ny invändning framförts allt oftare i brottmål, nämligen invändningen från den tilltalades sida att gärningen företagits i sömnen, i somnambult tillstånd. Den fortsättningsvis kallade sömninvändningen ger ett antal intressanta frågeställningar inom straffrätten, men också i gränslandet där juridik och sömnforskning möts. LÄS MER

 5. 5. Autentiskt, men snyggt: En studie om konsumenters syn på etik gällande retuschering av till synes autentiska reklambilder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sofie Strandberg; Sofie Zachrisson; [2018]
  Nyckelord :Retusch; reklambilder; etik; autentiska uttryck; skönhetsideal; naturlig skönhet;

  Sammanfattning : Retusch av reklambilder har länge varit omdiskuterat i samhället och idag är kanske debatten mer aktuell än någonsin med instiftandet av nya lagar kring retusch. Dagens reklambilder ämnar ge ett autentisk uttryck vilket gör det svårt för konsumenter att upptäcka retuschens inverkan och bedöma huruvida en bild är sann eller inte. LÄS MER