Sökning: "obehörig resultatfördelning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden obehörig resultatfördelning.

 1. 1. Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrea Toresson; [2022]
  Nyckelord :Handelsbolag; resultatfördelning; obehörig resultatfördelning; vinstfördelning handelsbolag; civilrättsliga reglering; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. LÄS MER

 2. 2. obehörig resultatfördelning inom handelsbolag : En undersökning av gränsdragningsproblematiken gällande obehörig resultatfördelning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :oscar pålsson; [2017]
  Nyckelord :handelssbolag resultatfördelning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Handelsbolagslösningen i Cypernmålet : skatteflykt eller obehörig resultatfördelning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Bokhagen; [2015]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Resultatfördelning i joint venture : Hur skall resultatfördelning ske i joint venture och ger reglerna tillräcklig förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Jerntved; Robert Ericson; [2012]
  Nyckelord :enkla bolag; resultatfördelning; joint venture; handelsbolag; förutsebarhet; beskattning; redovisning; fördelningsgrund;

  Sammanfattning : Samarbetsformen joint venture är inte rättsligt definierat i svensk rätt. Joint venture betraktas dock i allmänhet som enkla bolag.Frågan uppkommer hur resultatfördelning skall ske enligt gällande rätt mellan bolagsmännen inom joint venture som bedrivs i form av enkelt bolag.Enligt 4 kap. LÄS MER

 5. 5. Handelsbolagslösningen. En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helen Pettersson; [2008-10-02]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : I ett alltmer internationaliserat samhälle är det inte ovanligt att bolag använder sig av gränsöverskridande transaktioner i syfte att åstadkomma så skattemässigt fördelaktiga resultat som möjligt. Skatteverket har under senare tid uppmärksammat ett förfarande där svenska fastighetsbolag inför en avyttring av en fastighet förpackar denna i ett svenskt handelsbolag som därefter säljs i sin helhet. LÄS MER