Sökning: "obemannad luftfarkost"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden obemannad luftfarkost.

 1. 1. Safe Navigation of a Tele-operated Unmanned Aerial Vehicle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Daniel Duberg; [2018]
  Nyckelord :unmanned aerial vehicle; safe navigation; tele-operated; robotics; drones; UAV; indoor; collision avoidance; human-UAV interface; interface; human-robot interface; computer science;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) can navigate in indoor environments and through environments that are hazardous or hard to reach for humans. This makes them suitable for use in search and rescue missions and by emergency response and law enforcement to increase situational awareness. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av möjligheten att använda UAS vid gränsmätning i skogsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marianne Berg; Helene Berglund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skogs- och jordbruksfastigheter i Dalarna består ofta av långsmala och därmed opraktiska skiften, därför genomförs omfattande omarronderingsförrättningar av Lantmäteriet. Förrättningarna går ut på att byta mark mellan fastighetsägarna, för att skapa ändamålsenliga skiften, med syftet att bl.a. LÄS MER

 3. 3. Konceptframtagning av försvarande multirotor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Törnell; [2014]
  Nyckelord :Konceptutveckling; Multirotor; Autonoma flygfarkoster;

  Sammanfattning : Teknikens utveckling går i en rasande fart och idag kan man köpa en avancerad obemannad luftfarkost i butik. De obemannade luftfarkosterna kallas för multirotorfarkoster, eller i folkmun för drönare. Dessa multirotorfarkoster kan leverera en dödlig last med stor precision av någon utan större tekniskt kunnande. LÄS MER

 4. 4. RIKTAT DÖDANDE - Lag och moral i en asymmetrisk värld

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Joel Lundquist; [2013]
  Nyckelord :riktat dödande; terrorism; Al Qaeda; kriget mot terrorismen; 11-september; Pakistan; drönare; obemannad luftfarkost; UAV; illegal kombattant; just war theory; internationell humanitär rätt; internationell sedvanerätt; Unmanned Ariel Vehicle; War on Terror;

  Sammanfattning : Som ett resultat av attackerna mot USA den 11 september 2001 förklarade dåvarande president George W Bush krig mot terrorismen den 20 september samma år. Sex dagar senare undertecknade Bush ett direktiv vilket auktoriserade den civila amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency att utföra riktat dödande mot fördefinierade individer i syftet att förhindra nya attacker från terroristnätverket Al Qaeda, talibanerna och associerade styrkor. LÄS MER

 5. 5. Utformning av målflygplan

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Gabriel Eriksson; Adam Andersson; [2013]
  Nyckelord :target drone; UAV; unmanned aerial vehicle; målflygplan; drönare; UAV; obemannad luftfarkost;

  Sammanfattning : Scandicraft AB hade för avsikt att utveckla ett nytt målflygplan som skulle kunna nå Mach 0,5 på 50 m till 5000 m höjd. Detta med jetmotorer avsedda för modellflygplan. Flygplanet utformades för att kunna upprätthålla oaccelererad planflykt i Mach 0,5 på 50 m höjd. Vid analys framgick att flygplanets luftmotstånd var för stort. LÄS MER