Sökning: "obesitas"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet obesitas.

 1. 1. Spelar storleken någon roll? En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder till obesa patienter inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Svedholm; Jennie Lundstedt; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; attityder; obesitas; fetma; övervikt; fördomar; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med övervikt och obesitas ökar kraftigt över hela världen ochobesitas har utvecklats till en folkhälsosjukdom. Det finns en negativ bild i samhället, därobesitas bland annat anses vara resultatet av lathet och okunskap. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för patienter med fetma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Camilla Messa; Alma-mia Ugarte; [2021]
  Nyckelord :Nurse; Nursing Diagnosis; Nursing Measures; Obesity; Fetma; Obesitas; Omvårdnadsdiagnos; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background:Obesity is a condition in which the individual accumulates fat to an abnormal or excessive extent, which can be harmful to health. Every year, almost 4 million people diefrom the obesity epidemic, which is seen to increase in all age groups and burden individuals as well as society. LÄS MER

 3. 3. RUN Rörlig Ungdom Nu : Ett projekt för att förebygga övervikt och öka den fysiska aktivitetsnivån hos skolungdomar genom fysisk aktivitet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The increasing prevalence of childhood obesity around the world has promoted researchers to identify ways to slow down or reverse this development. As a part of that work, the school-based obesity prevention project Rörlig Ungdom Nu (RUN) was initiated. Method: The RUN-project was implemented at schools on Hisingen, Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Tillgång till hjälpmedel för personer med obesitas : arbetsterapeuters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Frida Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :obesity; aids; assisitve devices; occupational therapy; obesitas; hjälpmedel; arbetsterapi;

  Sammanfattning : I takt med att vårt moderna samhälle växer med ständig tillgång till mat samt att människor rör sig mindre än vad vi gjorde på stenåldern så har också sjukdomar som obesitas ökat och med det även behovet av hjälpmedel för att underlätta och möjliggöra aktiviteter. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av tillgång på hjälpmedel för personer med obesitas. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse efter obesitasoperation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Abefelt; Sara Brandt; [2020]
  Nyckelord :Experience; Nursing; Obesity surgery; Self-care; Stigma; Egenvård; Obesitasoperation; Omvårdnad; Stigma; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem över hela världen. Övervikt och fetma (obesitas) definieras som en överdriven ansamling av fett som utgör risk för hälsan. Tidigare sågs fetma som ett problem endast i höginkomstländer, men detta har förändrats och ökar nu i låg- och medelinkomstländer, särskilt i städerna. LÄS MER