Sökning: "obestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet obestånd.

 1. 1. Forecast Modelling of Future Events that Affect the Repayment Capacity of Mortgages

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Alexander Nordlund; Niklas Ålander; [2019]
  Nyckelord :Mortgage calculator; forecast modelling; loss of income; pension; foreign currency; depreciation; interest rate; left-to-live-on; surplus; deficit; Boendekalkyl; prognosmodellering; inkomstbortfall; pension; utländsk valuta; värdeminskning; ränta; kvar att leva på; överskott; underskott;

  Sammanfattning : The Swedish Financial Supervisory Authority introduced new guidelines and regulations on March 1, 2019. These regulations induced Swedish banks and other creditors to consider future events as a mean to improve their ability to determine the risk of debtors. A forecast generator was created as a tool to accomplish this. LÄS MER

 2. 2. Bostadsrättsförening i konkurs : De lege lata, de lege ferenda 

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Wagell; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; konkurs;

  Sammanfattning : Ett förvärv av en bostadsrätt är för många såväl den första som den största investeringen i livet. Bostadrättshavarens bristande kunskap avseende det faktum att en bostadsrättsförening kan försättas i konkurs och i synnerhet rättsverkningarna av detsamma, leder till att förvärvet kan bli ett stort ekonomiskt risktagande för den enskilde individen. LÄS MER

 3. 3. BOLAGSLEDNINGENS PERSONLIGA ANSVAR : - med särskild beaktning vid ekonomisk brottslighet, i obeståndsrättsliga sammanhang

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Lindahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dag förekommer missbruk av aktiebolag som associationsform på grund av den låga risken till att åläggas ett personligt betalningsansvar. Det är därför relevant att undersöka varför missbruket förekommer och om det finns en koppling till ekonomisk brottslighet i insolvensrättsliga kontexter. LÄS MER

 4. 4. Konkurs eller företagsrekonstruktion : Kan någon hållas ansvarig vid ett bristfälligt beslut om ansökan?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Nilsson; Robin Schymberg; [2018]
  Nyckelord :Konkurs; företagsrekonstruktion; insolvensrätt; obestånd; skadestånd; ren förmögenhetsskada;

  Sammanfattning : När en verksamhet hamnar på obestånd och inte finner en utväg från situationen erbjuder det svenska rättssystemet två alternativ för verksamhetens framtid. Ett beslut om konkurs fortskrider i att verksamheten läggs ner och en konkursförvaltare tillsätts för att fördela bolagets tillgångar mellan dess borgenärer. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att försätta en verksamhet i konkurs? : What is required to file for bankruptcy in a company?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Caroline Sjöberg; Sabina Shilekani; [2018]
  Nyckelord :Juridik; Konkurs; Obestånd; Företag; Bostadsrättsförening; Ekonomisk förening;

  Sammanfattning : Konkurser ökar allt mer i Sverige och de bakomliggande skälen granskas allt för lite. Kredit och obeståndsrätt är ett område som ständigt utvecklas, trots det så finns inga riktlinjer kring tillämpningen gällande särskilda skäl. LÄS MER