Sökning: "objekt psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden objekt psykologi.

 1. 1. Titta på Muhammeds dotter! : -en kvalitativ studie om kvinnans roll i den kurdiska kulturen.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mari Humaloja Olsson; [2019]
  Nyckelord :gender roles; honordiscourse; norms; identities; violent capital; nation-building; könsroller; hedersdiskurs; normer; identiteter; våldskapital; nationsbyggande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur kurdiska kvinnor rekonstruerar könsroller, normer och värderingar i spänningsfältet mellan den kurdiska kulturen och det svenska samhället utifrån en hedersdiskurs. Utifrån syftet har studien diskursanalys som metod och teori med stora, och stundtals nationella, diskurser i fokus. LÄS MER

 2. 2. Rörelsegestalter : Förenklingsmodell för rörelse & form

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Carlander; [2018]
  Nyckelord :Animation; Rörelse; Gestalt; Kognitiv psykologi;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur effektivt minimalistiska rörelse och formrepresentationer kan användas för att framkalla illusionen av levande och igenkännbara sammanhang. Kopplingen baseras på ett antal kognitivpsykologiska studier och teorier av Arnheim, Forti, Rorsach och Braisby & Gellatly. LÄS MER

 3. 3. Mönsterseparation och mönsterkomplettering av sociala stimuli

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pierre Klintefors; Sofia Flemark; [2018]
  Nyckelord :minne; mönsterseparation; mönsterkomplettering; övergeneralisering; blick; sociala stimuli; BPS-O; depression; BDI; social ångest; SAQ-A30; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vårt långtidsminne har en avgörande roll i våra liv. Det ligger till grund för vår uppfattning av det som har hänt, det som händer just nu och det som kommer hända i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Effects of (Un)Certain Social Information on Pain and Memory

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lucas Dullaghan; Hanna Fellman; [2018]
  Nyckelord :ncertainty; cold-pressor test; social information; pain; memory; recall; osäkerhet; kallvatten test; social information; smärta; minne; återkallelse;

  Sammanfattning : The present study investigated the impact of certain and uncertain socialinformation on pain perception and memory. We hypothesized that theuncertain feedback group would experience higher pain intensity. Further, thatthe uncertain group would remember fewer pictures than the certain group. LÄS MER

 5. 5. Att fånga blicken : En experimentell studie om hur genustillhörighet påverkar uppmärksamhet och minnesförmåga

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Antonia Glyssner; John Lindekrantz; [2018]
  Nyckelord :psychology; gender stereotypes; attention; memory; marketing; psykologi; genusstereotyper; uppmärksamhet; minne; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns några skillnader mellan kvinnor och män i vilka genusbetingade objekt de memorerar, jämfört med vad de uppmärksammar. Detta utifrån hypotesen att kvinnor memorerar och ägnar mer uppmärksamhet åt fler stereotypiskt kvinnliga objekt då de kvinnliga objekten är mer kongruenta med hennes självbild, och vice versa. LÄS MER