Sökning: "objekt psykologi"

Visar resultat 16 - 20 av 25 uppsatser innehållade orden objekt psykologi.

 1. 16. Varseblivning av objekt i digital grafik : påverkan vid förändring av textur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Kent Håkansson; [2011]
  Nyckelord :Dataspelsutveckling; grafik; varseblivning; objekt; material;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur förändring av material påverkar varseblivningen av objekt när formen lämnas oförändrad. Detta kan vara av intresse då spel med realistisk grafisk stil blir mer och mer högupplöst vilket samtidigt ställer högre krav på de grafiska utvecklarna att framställa verklighetstrogna material. LÄS MER

 2. 17. Varseblivning av objekt i digital grafik : påverkan vid förändring av textur.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Kent Håkansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur förändring av material påverkar varseblivningen av objekt när formen lämnas oförändrad. Detta kan vara av intresse då spel med realistisk grafisk stil blir mer och mer högupplöst vilket samtidigt ställer högre krav på de grafiska utvecklarna att framställa verklighetstrogna material. LÄS MER

 3. 18. Knapphetseffekter mellan två till synes liknande varor, där det relativa utbudet står i direkt rumslig relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rasmus Petersson; [2011]
  Nyckelord :mentala genvägar; identiska objekt; Knapphet; smaktest; tumregler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns många empiriska exempel, samt forskning, som föreslår att när en vara blir mer svårtillgänglig, ökar även attraktionen och värdet på varan. Detta anses bero på en rad psykologiska effekter som i studien benämns knapphetseffekter. LÄS MER

 4. 19.  Patriarkal populärkultur? : En radikalfeministisk filmgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Myra Telilä; Malin Söderlindh; [2010]
  Nyckelord :gender power structure; patriarchy; popular culture; radical feminism; film analysis; könsmaktordning; patriarkat; populärkultur; radikalfeminism; filmanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att granska populärkultur för att undersöka om könsmakt-ordningen återspeglas inom den kulturgenren eller ej. Frågeställningen var: Präglas populär-kulturens innehåll och uttryck av könsmaktordningens ojämställda förhållanden? Om så är fallet, på vilka sätt? I uppsatsen avgränsades populärkultur till att gälla amerikanska filmer under år 2009. LÄS MER

 5. 20. Synkronicitet som skelett? : hur synkronicitet ser ut och verkar i Kieslowskis film ”Blå”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Olof Wäsström; [2010]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; C. G. Jung; synkronicitet; akausal; arketyp; Kieslowski; den blå filmen; filmstudie;

  Sammanfattning : Det här är en jungiansk filmstudie med fokus på synkronicitet i handlingen från början till slutet. Hur manusförfattarna skildrar en människas försök att glömma och förneka delar av sin historia till att via omständigheter hon inte själv kan råda över, bland annat tack vare ett intensivt inflöde av omedvetet material som manifesteras via synkronistiska skeenden, slutligen kan förlösas och gå vidare i livet igen. LÄS MER