Sökning: "objekt"

Visar resultat 1 - 5 av 2201 uppsatser innehållade ordet objekt.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Molns inverkan på satellitdetektion av vegetationsbränder i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Marcus Letalick; [2022]
  Nyckelord :clouds; satellite detection; VIIRS; active fires; forest fire; grass fire; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS; moln; satellitdetektion; VIIRS; skogsbrand; gräsbrand; vegetationsbrand; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS;

  Sammanfattning : Results are presented from the 2021 test run of active fire detection using the Visual Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) instrument, that is currently onboard the polar satellites Suomi-NPP and NOAA-20. The test is performed by the Swedish Civil Contingencies Agency and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, in cooperation with local fire departments in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Planering för undervisning utomhus utifrån didaktisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Gustafsson; Linnéa Zeijlon; [2022]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; teaching; outdoor; didactics; pedagogical planning; Förskola; utomhuspedagogik; undervisning; utomhus; didaktik; pedagogisk planering; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar utomhusundervisning utifrån medvetna didaktiska ställningstaganden. Forskningsfrågor som guidar den här studien är: “Hur synliggörs utomhusundervisning vid planering i såväl skriftliga planeringsdokument som i tal?” och “Hur motiverar förskollärare de didaktiska ställningstagandena i relation till utomhusundervisning?”. LÄS MER

 4. 4. Ubåten Som vilar på havets botten : Ubåtar som arkeologiskt objekt, andra yngre vrak och den ryska ubåten Som

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Hanna Möcklin; [2022]
  Nyckelord :ubåt; ubåtar som arkeologiska objekt; kulturmiljö; kulturmiljövård; kulturminne; marinarkeologi; samtidsarkeologi; vrakrätt; internationell rätt; yngre vrak;

  Sammanfattning : This thesis applies contemporary approaches to the study of the submarine as archaeological material. Relevant national and international maritime law is examined. The study considers the methodology for distinguishing wrecks over time and the archaeological context of the submarine in a global setting. LÄS MER

 5. 5. Sharenting – används barn som ekonomiska aktörer i sina vårdnadshavares influenserverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Influenser; Influencer; influerare; sharenting; ekonomiska aktörer; barnets bästa; ekonomiska intressen; The coogan law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharenting är ett relativt nytt fenomen som fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Vårdnadshavare i form av privatpersoner och influensers tenderar att obetänksamt dela bilder och information om sina barn på nätet utan att tänka på vilka konsekvenser delandet kan leda till. LÄS MER