Sökning: "objektifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet objektifiering.

 1. 1. Sexualisering av kvinnor i reklam : en studie om hur den problematiska porträtteringen konstrueras

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Estelle Olsson; [2020]
  Nyckelord :Sexualisering; Objektifiering; Kvinnor; Reklam; Fotografi;

  Sammanfattning : Temat för detta kandidatarbete är sexualisering av kvinnor i reklam. Reklam har idag en maktfull roll i samhället och återspeglar ideal samt stereotyper. Kvinnor har länge sexualiserats och objektifierats i reklam och idag är denna porträttering så vanligt förekommande att vi knappt reagerar när vi ser den. LÄS MER

 2. 2. “All a bad b*tch need is money” -en kritisk analys av ambivalensen mellan feminism och kapitalism i musikvideor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalia Dalmer; Lisa Strålin Åsberg; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; femvertising; hiphop; kapitalism; kommersialisering; male-gaze; multimodal; kritisk; musikvideo; objektifiering; populärkultur;

  Sammanfattning : This article argues for the ambivalence between the use of feminist discourses in commercial purposes as the music industry and popular culture is driven by capitalist logic. The issue is analyzed with a multimodal discourse analysis. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals attityder till patienter med självskadebeteende med fokus på sjuksköterskans attityder : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Larsen; Sara Abdo; [2020]
  Nyckelord :Självskadebeteende; vårdpersonal; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många människor lider av psykisk ohälsa. Ett sätt att uttrycka och hantera känslor av psykiska ohälsa kan vara genom att skada sig själv. Självskadebeteende är ett underbegrepp till självdestruktivt beteende. Självskadebeteende klassificeras som ett icke-suicidalt självskade-syndrom. LÄS MER

 4. 4. Hur kan maskulina stereotyper och normer kommuniceras och undvikas på en webbplats? : Fallstudie av två webbplatser med män som målgrupp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Tone Lindström; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Normer; stereotyper; maskulinitet; genus; könsroller; objektifiering; semiotik; affordances; webbplats; kläder; klädbutik;

  Sammanfattning : The purpose of this analysis is to shed some light on the norms that specific websites can communicate to their visitors and customers. In this study we chose to analyse the websites Caliroots and Care of Carl. These two websites were chosen due to their main target group, which in this case is men. LÄS MER

 5. 5. ”Vad vill du ha för kaffe? Jag tar svart som mina kvinnor” : En intervjustudie om svarta kvinnors upplevelser av objektifiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kajin Revend; [2020]
  Nyckelord :black women; objectification; objectification theory; microaggressions; stereotypes; thematic analysis; svart kvinna; objektifiering; objektifieringsteorin; mikroaggressioner; stereotypisering; tematisk analys;

  Sammanfattning : Objektifiering är en av de vanligaste formerna av diskriminering mot kvinnor. Befintlig forskning inom ämnet är övervägande kvantitativ och har i huvudsak genomförts på vita kvinnor i en nordamerikansk kontext. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka svarta kvinnors upplevelser av objektifiering i Sverige. LÄS MER