Sökning: "objektiv religionsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden objektiv religionsundervisning.

 1. 1. Den icke-konfessionella religionsundervisningen : religionslärarens roll i den objektiva och neutrala undervisningen

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Anna Björsson; Alice Collin; [2018]
  Nyckelord :icke-konfessionell religionsundervisning; dilemma; objektiv;

  Sammanfattning : Religionsundervisning finns i olika former och kontexter. Den rådande religionsundervisningen i Sverige benämns som icke-konfessionell och ska därmed vara objektiv och neutral. LÄS MER

 2. 2. Vi och dem : Muslimer som de andra i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Dennis Ekstrand; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; Religionsdidaktik; Religionsläromedel;

  Sammanfattning : Svenska läromedel i religionsämnet fokuserar ofta på Mohamed och koranen och sällan på hur religionen islam praktiseras av muslimer. Kvinnans roll är ofta nedtonad eller helt utsluten vilket bidrar till en distansering av religionen islam från den modernt sekulära grundsynen. LÄS MER

 3. 3. Att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald : Tre filosofiska perspektiv på valda delar av ämnesplanen i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linn Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångfald; kultur; läroplan; filosofiska perspektiv; Charles Taylor; Martha Nussbaum; Seyla Benhabib;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, genom en komparativ ideologianalys, analysera tre valda filosofiska modeller och uttolka vilka implikationer dessa kan ha vad gäller religionsämnets syftesbeskrivning ur LGY11; att eleverna ska "förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald." Studien syftar inte till att argumentera för någon specifik modell. LÄS MER

 4. 4. Religionsundervisningen i gymnasieskolan : ett verktyg för att förstå andra människor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Jenny Nilsson; [2009]
  Nyckelord :religionsdidaktik; religionskunskap; religionsämnet; religionsundervisning; etikundervisning;

  Sammanfattning :   Efter reformationen låg Luthers lilla katekes till grund för folkundervisningen. Under 1800-talet började dock kritik mot den ensidiga undervisningen dyka upp, både av pedagogiska, men också av ideologiska skäl (Skolverket 2009). LÄS MER

 5. 5. "Likgiltig" eller "Predikan" - En undersökning om saklig undervisning och blivande religionslärares tro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Malin Friberg; [2008]
  Nyckelord :religious education; teacher students; religionsundervisning; objektivitet; lärarkandidat; läroplan; etik; opartisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar det faktum att många lärarstudenter inom Religionsvetenskap och lärande är kristna eller, i mer sällsynta fall, bekänner sig till någon annan traditionell religion. Enligt läroplanen skall undervisningen i skolorna vara icke konfessionell, vilket skulle kunna uppfattas som något av ett problem om lärarstaben i det aktuella ämnet är aktivt troende. LÄS MER