Sökning: "objektiva"

Visar resultat 11 - 15 av 521 uppsatser innehållade ordet objektiva.

 1. 11. Fint&Fult : En undersökning av hur estetiska omdömen kan argumenteras för rationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Jessica Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Estetik; argumentation; rationell; Fint; Fult;

  Sammanfattning : Hur kan estetiska omdömen diskuteras rationellt?    Syftet med undersökningen är att uppmärksamma att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i skolan på många nivåer som vid bedömningar, kanoniska urval, i diskussioner och sätt att behandla dessa måste hittas. Därför behöver förståelsen för de estetiska värdenas grund öka och i uppsatsen undersöks hur dessa värden kan argumenteras för rationellt. LÄS MER

 2. 12. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER

 3. 13. Långvariga egenimplementerade skolinterventioner för ökad fysisk aktivitet bland äldre unga : En systematisk översikt och metaanalys

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :William Lind; [2019]
  Nyckelord :skola; longitudinell; systematisk litteraturöversikt; meta-analys; skolungdomar; skolbarn; skolelever; elever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet korrelerar med både fysiska och psykiska hälsomarkörer. Vid ökad ålder minskar den fysiska aktiviteten och färre når de gällande rekommendationerna. Skolinterventioner kan vara relevanta åtgärder för att öka ungas fysiska aktivitet då mycket av unga individers tid spenderas på skolor. LÄS MER

 4. 14. Norm och variation i läroplaner : en jämförelse av synen på språklig norm och variation i Lpo94 och Lgr11

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Rydell Petersson; [2019]
  Nyckelord :Kursplan; läroplan; norm; språk; variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Lgr11 och Lpo94:s tal om språklig norm och variation samt att se om någon kunskapssyn går att utläsa. Den metod som används är närläsning, där varje läroplan analyseras med hjälp av begreppsdefinitioner. Läroplanerna läses, tolkas och läses om med så objektiva ögon som möjligt. LÄS MER

 5. 15. Representing Voices Using Convolutional Neural Network Embeddings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Embretsén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s society services centered around voices are gaining popularity. Being able to provide the users with voices they like, to obtain and sustain their attention, is of importance for enhancing the overall experience of the service. LÄS MER