Sökning: "objektiva"

Visar resultat 16 - 20 av 513 uppsatser innehållade ordet objektiva.

 1. 16. En studie om kontextuella faktorers påverkan vid värderingen av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Katarina Miletić; Kajsa Östman; [2019]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; Identifierbara immateriella tillgångar; Värdering; Revisorer; Kontextuella faktorer; Påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har visat att det råder en problematik kring värderingen av immateriella tillgångar. Problematiken grundar sig i att det inte finns en vedertagen metod att förlita värderingen på, samt att postens komplexa identitet medför att värderingen i en viss utsträckning behöver baseras på tolkningar. LÄS MER

 2. 17. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet : En rättsteoretisk uppsats om spänningen mellan normativ monocentri och faktisk polycentri

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Sandström; [2019]
  Nyckelord :Rättsteori; monocentri; polycentri; rättspluralism; Försäkringskassan; allmän rättslära; legalitet; legitimitet; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : För att göra bedömningen av rätt till sjukpenning ”mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rätts­säker” gav regeringen till Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att ta fram ett försäk­rings­­medicinskt besluts­stöd. Beslutsstödet är tänkt att fungera som vägledning för de frågor som såväl Försäkringskassans handläggare som sjukskrivande läkare ställs inför i samband med sjuk­skrivningar. LÄS MER

 3. 18. LYSSNINGSANSTRÄNGNING I UTMANANDE LYSSNINGSFÖRHÅLLANDEN En pupillometristudie på personer med hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elias Nyhlén; Johan Nyberg; [2018-09-12]
  Nyckelord :Listening effort; motivation; pupillometry; Lyssningsansträngning; pupillometri;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if the motivation of the test subject influences the pupil dilation in different listening conditions. The goal is to assess effort involved in speech recognition with both rating scales (as an indicator of perceived effort) and pupillometry (as an indicator of objective effort). LÄS MER

 4. 19. Arbetstagarens rätt eller företagets frihet? Om privata arbetsgivares utrymme att förbjuda bärandet av synliga religiösa symboler på arbetsplatsen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Karlsson; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skydd mot diskriminering på grund av religion i arbetslivet är ett harmoniserat område inom EU. Yrkeskrav är ett undantag inom diskrimineringslagstiftningen som innebär att särbehandling är tillåten när den grundar sig i för tjänsten viktiga och objektiva krav. Det kan omfatta vad den anställda får ha på sig när hon utför arbetet. LÄS MER

 5. 20. Den som sover syndar inte? : Om straffansvar och somnambulism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marianna Vergari; [2018]
  Nyckelord :somnambulism straffansvar sömn sömngång uppsåt brottsbegrepp straff;

  Sammanfattning : De senaste åren har en ny invändning framförts allt oftare i brottmål, nämligen invändningen från den tilltalades sida att gärningen företagits i sömnen, i somnambult tillstånd. Den fortsättningsvis kallade sömninvändningen ger ett antal intressanta frågeställningar inom straffrätten, men också i gränslandet där juridik och sömnforskning möts. LÄS MER