Sökning: "objektiva"

Visar resultat 16 - 20 av 554 uppsatser innehållade ordet objektiva.

 1. 16. Klimatoptimering med parametrisk design vid tidiga stomval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elina Byström; [2020]
  Nyckelord :dimensionering; Grasshopper; LCA; optimering; parametrisk design; stommaterial;

  Sammanfattning : Sveriges mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Energianvändningen ska vara effektiv, miljövänlig och resurssnål och energin ska främst vara framställd av förnyelsebara energikällor. LÄS MER

 2. 17. Den retoriska modernisten : T.S. Eliots objektiva korrelat som retoriskt begrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Helena Bjurbom; [2020]
  Nyckelord :T.S. Eliot; objective correlative; rhetoric; modernism; T.S. Eliot; objektiva korrelat; retorik; retorisk kommunikationsmodell; doxa; auditorium; modernism;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retoriskt studie av T.S. Eliots begrepp objektiva korrelat; ett litterärt begrepp som, enligt Eliot, var det konstfulla sättet att framställa känslor på. LÄS MER

 3. 18. Alex avskyr multiplikation -En studie om hur elever med dyslexi kan uppleva matematikinlärningen kring olika räknesätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :berättelseforskning; dyslexi; elevperspektiv; matematiksvårigheter; räknesätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Sofie (2020). Alex avskyr multiplikation. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Forskare (se t. LÄS MER

 4. 19. An examination of the role of sport-trait anxiety and rumination in the relationship between mindfulness and performance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Raul Fuentes; Joar Svensson; [2020]
  Nyckelord :sport-specific anxiety; dispositional mindfulness; athletic performance; athlete; sport anxiety; rumination; ruminate; mindfulness; performance; prestationsångest; dispositionell mindfulness; idrottsprestation; idrottare; prestation; älta; ältande; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att undersöka rollen av prestationsångest och ältande mellan dispositionell mindfulness och självskattad prestation. Det var totalt 53 idrottare (22 kvinnor, 31 män; Målder = 29.32, SD = 12.28 år) från 18 olika idrotter som deltog i studien. LÄS MER

 5. 20. Individers upplevelser av att leva med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Hansson; Parastu Heshmati; [2020]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; lidande; stöd; meningsfullhet; acceptans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är den ledande dödsorsaken bland individer världen över varav hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar är de dominerande. Att leva med kronisk sjukdom erfordrar en livslång behandling av förändrade levnadsvanor. LÄS MER