Sökning: "objektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet objektivitet.

 1. 1. Ett etiskt perspektiv på revisorns arbetsuppgifter: En kvalitativ studie om hur revisorer reflekterar kring etiska aspekter till följd av implementeringen av artificiell intelligens inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Berggren; Nadja Bollström; [2023-08-18]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; revision; etik; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I slutet på 2017 uppmärksammades att kvaliteten på revisionen hade försämrats och att de fyra stora revisionsbyråerna inte längre nådde upp till de standarder som fanns. Användningen av AI inom revisionsbranschen blev därmed en viktig faktor för att öka kvaliteten, och samtidigt öka effektiviteten. LÄS MER

 2. 2. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Det svenska kronvittnessystemet : Åklagarens påföljdsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Johannesson; [2023]
  Nyckelord :Kronvittne; kronvittnessystem; påföljdsförslag;

  Sammanfattning : Som ett resultat av de senaste årens utveckling av gängkriminaliteten i Sverige infördes 1 juli 2022 en ny reglering i svensk rätt. Den innebär i huvudsak att den som medverkar i utredningen av någon annans brott har möjlighet att erhålla strafflindring. Detta har införts som en ny strafflindringsgrund i brottsbalken. LÄS MER

 4. 4. Empatisk men opartisk : en kvalitativ studie om socialsekreterares hantering av empati och objektivitet i yrkesutövningen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mattias Skagerud; Matilda Wheeler; [2023]
  Nyckelord :empathy; objectivity; client-oriented work; social secretary; empati; objektivitet; klientnära arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare hanterar de yrkesmässiga kraven på att vara både empatiska och objektiva i klientnära arbete. Målet med uppsatsen var även att ge insikt i hur empati och objektivitet används i arbetet med klienter. LÄS MER

 5. 5. Stödbevisning i våldtäktsmål – ett indirekt krav?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vera Ermanno Fäldner; [2023]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; bevisvärdering; stödbevisning; våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to current Swedish law, the court shall be free to examine the evidence adduced. It must therefore be possible for the court to consider a course of events established beyond reasonable doubt based solely on the injured party’s testimony. LÄS MER