Sökning: "objektivitetsanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet objektivitetsanalys.

  1. 1. Klimatdebatten behöver feministiska förklaringar : En feministisk, intersektionell objektivitetsanalys av Uppsalas kommunpolitikers uttalanden i klimatfrågan om Ärna flygplats

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

    Författare :Jenny Jakobsson; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Min utgång i denna uppsats är att undersöka hur politiker i kommunfullmäktige i Uppsala som röstat för en lågprisflygplats på Ärna i maj 2009, vilket går emot kommunens klimatmål och kommunens eget styrdokument, rättfärdigar sitt agerande. För att komma så nära deras egna röster som möjligt har jag både använt mig av deras egna insändare i den dominerande lokala nyhetstidningen, Uppsala Nya Tidning (UNT)och transkriberat radiointervjuer med dem, som gjorts av Sveriges Radio Uppland, under det aktuella året 2009. LÄS MER