Sökning: "objektklassificeringssystem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet objektklassificeringssystem.

  1. 1. Objektklassificerad modellering och effektivisering avmängduttag

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Mazhar Abbasi; Kibret Dawit Ghebreigziabher; [2017]
    Nyckelord :Communication; modelling; objectclassificationsystem; takeoff.; Kommunikation; modellering; objektklassificeringssystem; mängduttag.;

    Sammanfattning : Bristen på strukturerad kommunikation i byggbranschen har uppmärksammats p.g.a. uppkomsten av kostnader i form av tid vad gäller 2D- och 3D modellering och mängduttag. LÄS MER