Sökning: "objektorienterad programmering"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden objektorienterad programmering.

 1. 1. Java och framtiden : En studie av utvecklares attityder till lambda-uttryck 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Louise Heed; [2020]
  Nyckelord :Lambda expressions; Java; Object-oriented programming; Functional programming; Multi-paradigm Language; TAM; Technology Acceptance Model; Lambda-uttryck; Java; Objektorienterad programmering; Funktionell programmering; Multi-paradigmspråk; TAM; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Java, som i grunden är ett objektorienterat språk, fick vid uppdateringen till Java 8 år 2014 stöd för funktionell programmering och därmed stöd för användning av lambda-uttryck. Uppdateringen innebar att Java allt mer börjar dra gå från ett renodlat objektorienterat språk till så kallat multiparadigm-språk. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan dataorienterad design och objektorienterad design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Charlotte Westerberg; [2020]
  Nyckelord :Object-oriented design; Data-oriented design; performance measurement; CPU-usage; memory usage; Unity; DOTS; Objektorienterad design; Data orienterad design; prestandamätning; processoranvändning; minnesanvändning; Unity; DOTS;

  Sammanfattning : Dagens applikationer hanterar mer och mer data vilket resulterar i att de blir allt mer resurskrävande och kräver mer av hårdvaran. Vilket i förlängningen kan innebär att hårdvaran måste bytas ut med jämna mellanrum för att kunna köra mjukvaran på ett för användaren tillfredsställande sätt. LÄS MER

 3. 3. Development of a Heuristic Algorithm to Automate and Improve the Scheduling Process for Tennis Clubs : A Practical Operations Research Thesis with a Case Study at a Padel Club

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Max Hederstedt Lövenheim; Johan Krylstedt; [2019]
  Nyckelord :Tennis Scheduling; Sports Scheduling; Operations Research; Heuristics; Algorithms; Schemaläggning; Tennis; Systemteknik; Sökalgoritm;

  Sammanfattning : The scheduling of a tennis school’s operation at a general tennis club is today done manually. This is a time consuming task, usually taking 2-4 weeks for the person responsible. LÄS MER

 4. 4. Integrering av Planetariemjukvaran Uniview med Virtuell Verklighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Lemoine; Colin Brook; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Object Oriented Programming; Planetarium; Prototype; Unity; Virtuell verklighet; Objektorienterad programmering; Planetarium; Prototyp; Unity;

  Sammanfattning : Uniview är mjukvara som främst används som presentations- och visualiseringsverktyg vid pla- netarium. För att utforska nya användningsområden av Uniview vill man på Sciss integrera sin mjukvara med headsets för virtuell verklighet. LÄS MER

 5. 5. Crest Factor Reduction using High Level Synthesis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Hassan Mahmood; [2017]
  Nyckelord :Peak to average power ratio; Crest factor; Peak cancellation crest factor reduction; High level synthesis; Design space exploration; Object oriented programming; SystemC; Skillnad mellan maximal effekt och medeleffekt; Toppfaktor; Algoritmen peak cancellation; Högnivåsyntes; SystemC; Undersökningen av designalternativ; Objektorienterad programmering;

  Sammanfattning : Modern wireless mobile communication technology has made noticeable improvements from the technologies in the past but is still plagued by poor power efficiency of power amplifiers found in today’s base stations. One of the factors that affect the power efficiency adversely comes from modern modulation techniques like orthogonal frequency division multiplexing which result in signals with high peak to average power ratio, also known as the crest factor. LÄS MER