Sökning: "objektrelationsteori winnicott"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden objektrelationsteori winnicott.

 1. 1. Anknytning och förlossningsdepression- en studie om det sociala arbetet med mödrar som drabbas av förlossningsdepression och om hur barn och moder knyter an

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tania Nilsson; Anna Larsson; [2013]
  Nyckelord :John Bowlby; Donald W. Winnicott; Förlossningsdepression; Anknytning; Anknytningsteori; Objektrelationsteori; Attachment; Postnatal depression; Attachment theory; Object relations theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illuminate what postnatal depression is and how it might affect a newborn child and its mother. We also want to clarify what potentially causes postnatal depression, how to prevent it and how to socially work with this problem. LÄS MER

 2. 2. Varats olidliga tomhet : En psykoanalytisk texttolkning av Herman Hesses Siddhartha

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Indra Stiller; [2008]
  Nyckelord :psykoanalytisk; texttolkning; objektrelationsteori; hermeneutisk; klinisk; överföring; motöverföring; Klein; Winnicott; Masterson; preoidipal; utvecklingskonflikt; separation-individuation; narcissistisk; verklighetsförnekande; falskt själv;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utgör en psykoanalytisk texttolkning av den tysk-schweiziske författaren Hermann Hesses Siddhartha ur ett objektrelationsteoretiskt perspektiv. De metoder som tillämpas är den traditionella hermeneutiska texttolkningsmetoden och den kliniska psykoanalytiska överförings- och motöverföringsmodellen. LÄS MER