Sökning: "objektsrelationsteorin"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet objektsrelationsteorin.

 1. 1. Det är inte alltid att magkänslan och regelverket hänger samman : En kvalitativ studie om socialsekreterarens bedömning av ett tillräckligt bra föräldraskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Helena Holm Emriksson; Charlotta Tausson; [2015]
  Nyckelord :Adequately good parenthood; good enough; parenthood; parental ability; social worker; object relations theory; social pedagogic.; Tillräckligt bra föräldraskap; good enough; föräldraskap; föräldraförmåga socialsekreterare; objektrelationsteorin; socialpedagogik.;

  Sammanfattning : Socialtjänsten är den samhällsinstans som bär det yttersta ansvaret för att göra något som tillgodoser barnets behov av skydd och familjens behov av stöd. Forskning påvisar att det finns dilemman i bedömningen av vad som kan räknas som barns godtagbara eller oacceptabla hemförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Religionspsykologiska perspektiv på religion som krishanterare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :religionspsykologi; traumatisk kris; kris; arketyper; myter; symboler; objektsrelationsteorin; identitetssökande; meningsskapande; trygghet;

  Sammanfattning : Många människor söker sig till religionen då de hamnar i svåra situationer eller kriser i sitt liv. Det kan ske vid både kriser som sker individuellt och kriser som berör många i ett samhälle. LÄS MER