Sökning: "obligation"

Visar resultat 11 - 15 av 1312 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 11. Har Covid-19 påverkat revisionsarbetet för restaurangbranschen? : En kvalitativ studie om revisionsarbete under Covid pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hansheng Zhang; Golnaz Khairkhah; [2022]
  Nyckelord :Restaurangbranschen; kontanthantering; Covid-19; revision; skatteflykt; digitalisering; revisor.;

  Sammanfattning :  I slutet av 2019 slog COVID-19 ut och världen gick in i en pandemi. Detta har påverkat många branscher, inklusive restaurangbranschen och revisionsbranschen. Studiens syfte är att undersöka hur arbetsgången hos revisorer inom resturanbranschen har påverkats av pandemin. LÄS MER

 2. 12. Vaccinpassets rättfärdigande : En utredning av ett libertarianskt försvar avvaccinpass

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johanna Spetz; [2022]
  Nyckelord :Vaccine passports; libertarianism; paternalism; freedom; harm; risk.; Vaccinpass; obligatorisk vaccinering; vaccin; libertarianism; paternalism; frihet; skada; risk.;

  Sammanfattning : In times of crisis and disaster, history can testify to humanity's tendency to burst at the seamsof morality. This thesis aims to investigate and prove that the introduction of vaccinepassports can be considered ethically justified on the basis of a theory whose basic values canbe said to be furthest from such a conclusion. LÄS MER

 3. 13. Vilken påverkan har den avskaffade revisionsplikten på den ekonomiska brottsligheten? : En kvalitativ studie från myndigheternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Ahnér; Eva Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :audit obligation; economic crime; government; fraud triangle theory; diamond fraud theory; revisionsplikt; ekobrott; ekonomiska brott; myndigheter; brottstriangeln; diamantteorin;

  Sammanfattning : Allmän revisionsplikt avskaffades 1 november 2010 för att förenkla administrationen och kostnaderna för småbolag. Förhoppningen med regelförenklingen var att stärka bolagens konkurrenskraft och skapa tillväxt i ekonomin. Revisionsplikt har debatterats sedan den avskaffades. LÄS MER

 4. 14. Omplacering - En analys av rättsliga begränsningar för arbetsgivarens möjligheter att omplacera arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Raushed; [2022]
  Nyckelord :omplacering; arbetsrätt; arbetsgivarprerogativet; arbetsskyldighet; bastubadarprincipen; god sed; disciplinåtgärd; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks de rättsliga begränsningar som finns för arbetsgivarens möjlighet att omplacera arbetstagare inom ramen för anställningen. Fokus har lagts på redogörelsen och analysen av de skillnader som identifierats mellan den offentliga och den privata sektorn avseende arbetsskyldighet och begränsning av arbetsledningsrätten. LÄS MER

 5. 15. Den nya visselblåsarlagen - En arbetsrättslig analys utifrån ett visselblåsar- och arbetsgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; visselblåsning; whistleblowing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har i EU införts ett direktiv som ska skydda personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Därmed var Sverige tvungen att införa en ny visselblåsarlag, som gäller parallellt med annan lagstiftning som kan ge skydd åt en visselblåsare. LÄS MER