Sökning: "obligation"

Visar resultat 16 - 20 av 1313 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 16. Finansmarknadens förebyggande arbete mot penningtvätt efter revisionspliktens avskaffande : En kvalitativ studie om hur det förebyggande arbetet mot penningtvätt har påverkats bland finansmarknadens aktörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natalie Öhlund; Amelia Berggren; [2022]
  Nyckelord :Revisionsplikt; revisor; penningtvätt; ekonomisk brottslighet; kreditinstitut;

  Sammanfattning : The Swedish financial market is responsible for detecting and preventing money laundering and other economic crimes. The first money laundering directive indicates that this type of crime has affected credit institutions for several years. LÄS MER

 2. 17. The Use of Syntax and Lexicon Structures in Political Discourse : A Case Study of Boris Johnson’s Speeches on COVID-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Pantelia Emmanouil; [2022]
  Nyckelord :Boris Johnson; Covid-19; Lexicon Structures; Political Discourse Analysis; Syntax Structures;

  Sammanfattning : In their book, Fairclough and Fairclough (2013) claim that political leaders’ main role is to make choices in difficult situations. Due to the coronavirus outbreak worldwide, every political leader was called to make difficult decisions and to announce them to their respective public. LÄS MER

 3. 18. Nya rättsgrundsatser i anställningsskyddet : Med särskilt fokus på förmånlighetsprincipen och den fackliga föreningsfriheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Jarl; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; anställningsskydd; juridik; förmånlighetsprincipen; facklig föreningsfrihet; internationell arbetsrätt; LAS; access justice; Niklas Bruun; rättsgrundsatser; ILO;

  Sammanfattning : The thesis deals with the draft of amendments to the Swedish Employment Protection Act, that is the result of an agreement between the social partners. The thesis focuses mainly on the change in dispositivity that is proposed for the protection for employments that run until further notice. LÄS MER

 4. 19. Dolda bud och förtroendet för fastighetsmäklaren och fastighetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Odd Rydin; Sara Malm; [2022]
  Nyckelord :Hidden bids; bidding; conditional bids; real estate; real estate market; real estate agent; Dolda bud; budgivning; villkorade bud; fastighetsförmedling; fastighetsmarknad; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Budgivningen är en av de mest vitala delarna i bostadsaffären. Det är genom budgivningen som den slutgiltiga köparen koras och det slutgiltiga priset uppskattas. Trots budgivningens centrala betydelse för bostadsaffären är den inte lagreglerad. LÄS MER

 5. 20. Stöd till barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrins slutenvård. En kvalitativ studie om kuratorer och sjuksköterskors resonemang utifrån lagstöd 5:7 HSL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Silverberg; [2022]
  Nyckelord :5:7 HSL; Swedish healthcare law; support children as relatives; patients in psychiatric inpatient care; mental illness; healthcare worker; nurse; healthcare counselor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to examine nurses and healthcare counselors reasoning about support for children as relatives of patients in adult psychiatric inpatient care. The healthcare law in Sweden, 5:7 HSL, describes children as entitled to information, advice and support by healthcare professionals when living together with adult relatives that have mental health illness. LÄS MER