Sökning: "obligation"

Visar resultat 21 - 25 av 1312 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 21. ”Att veta det rätta är inte samma sak som att göra det rätta” : Kränkande behandling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Therese Schagerberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om kränkande behandling i förskolan. Studiens syfte är att få mer kunskap om förekomsten av kränkningar i förskolan samt om förskollärare och barnskötare arbetar aktivt mot kränkande behandling. LÄS MER

 2. 22. Revisionspliktens vara eller icke vara

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Tillgren; Wilhelm Ewert; Isac Nordberg; [2022]
  Nyckelord :Audit; Voluntary audit; Demand for audit; Varieties of capitalism; Social trust; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vad har aktörer i en koordinerad marknadsekonomi för syn på revisionsplikten och hur ser sambandet ut mellan synen och deras förtroende för revisorskåren? Syfte: Syftet är att studera aktörers inställning till revisionsplikten för små aktiebolag i KME:n Sverige och undersöka det eventuella sambandet mellan inställningen och förtroende. Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Sverige och har en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 23. Efterköpsinformation vid konsumentförsäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Östberg; [2022]
  Nyckelord :Försäkring Information Konsumentförsäkring;

  Sammanfattning : Insurance law is a distinct area of law, and the insurance contract has several characteristics. An essential problem is the conflict between the policyholder’s need for security and the importance of insurance technique for the insurance company. The rules of information aim to be a counterweight to the imbalance between the contracting parties. LÄS MER

 4. 24. Rektorers perspektiv på lärares utmaningar med att undervisa om programmering i teknikämnet åk 4–6 : En studie utifrån implementeringsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lager; Matilda Störby; Saga Ahnstedt; [2022]
  Nyckelord :Programming; curriculum; technology teacher; challenges; principals; Programmering; läroplan; tekniklärare; utmaningar; rektorer;

  Sammanfattning : Programmering implementerades formellt i juli 2018 i den svenska läroplanen och krävde att alla tekniklärare i grundskolan integrerade programmering i sin undervisning. Den här uppsatsen bygger på en enkätundersökning där totalt 91 rektorer i Sydsverige har medverkat för att få fram deras perspektiv på utmaningar med den nya reformen. LÄS MER

 5. 25. Ta steget för att hitta din läsglädje! : En kvalitativ undersökning om folkbibliotekariers läsfrämjande arbete med hjälp av alternativa metoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Andersson; Jessica Norlin; [2022]
  Nyckelord :Public libraries; Reading promotion; Multimodal; Literacy; Children; Motivation; Barns perspektiv; Barnperspektiv; Läsfrämjande; Läsglädje;

  Sammanfattning : This thesis inquiries into the public libraries and librarians attitude towards and use of alternative methods in their reading promotion work for children aged 10–18. The statistics show that children's reading comprehension has decreased in surveys of PIRLS. LÄS MER