Sökning: "obligation"

Visar resultat 6 - 10 av 1314 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 6. Transaktionsprocessen : Dissonansen mellan jordabalkens transaktionsprocess och den praktiska verklighetens transaktionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Moa Ek; Alva Ryder; [2022]
  Nyckelord :Transaktionsprocessen; besiktningar; överlåtelsebesiktningar; dolda fel-försäkringar; felregler; felansvaret; jordabalken; undersökningsplikt; friskrivning; besiktningsklausul;

  Sammanfattning : Den del av transaktionsprocessen där köparen ska undersöka fastigheten är en viktig del i överlåtelsen. Detta eftersom det är då köparen får reda på mer om fastigheten denne står i befattning att köpa. LÄS MER

 2. 7. Comparison of Japanese and Finnish Gift GivingBehavior

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Nora Ulkuniemi; [2022]
  Nyckelord :Cultural anthropology; Japan; Finland; gift giving; motives; functions; cultural values;

  Sammanfattning : Gift exchange is at the heart of many social relationships and interactions. Various studies haveimplied that gift-giving is often based on the obligation to reciprocate, thus creating an economicexchange. The common components of gift-giving are the gift, the giver and the receiver, and theoccasion. LÄS MER

 3. 8. "Man vill inte gå över några gränser" : Yrkesverksammas upplevelser av att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på HVB

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelina Rodriguez Karlsson; Olivia Macsotay Bamberger; [2022]
  Nyckelord :placement of youths; professionals; residential care; sexual and reproductive health and rights; social work; SRHR; street-level bureaucracy; gräsrotsbyråkrati; HVB; placerade unga; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; socialt arbete; SRHR; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Sexual and reproductive rights, like other human rights, are to be respected, protected and fulfilled by the state. Public authorities and welfare organizations thus have an obligation to conduct a work practice accordingly. LÄS MER

 4. 9. Safe Countries or Systematic Assessments? - A critical investigation of the safe country of origin concept in the CEAS and the national implementation in Sweden in relation to the right to asylum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Migration law; asylum law; EU law; Swedish migration law; human rights; CEAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Safety has always been a prominent concept within asylum law for the assessment of international protection. However, as the CEAS has developed immensely the past years, moving towards a paradigm shift of increasingly restrictive migration policies; the use of safety has evolved accordingly. LÄS MER

 5. 10. Employee Turnover within the Audit Industry : Organizational Commitment and Turnover Intentions among Swedish Audit Assistants

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Grönlund; Eva Thomsson; [2022]
  Nyckelord :organizational commitment; affective commitment; continuance commitment; normative commitment; employee turnover; turnover intentions; audit assistant; audit industry;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis was to explain the influence of organizational commitment on employee turnover within the audit industry.  Design/methodology/approach - The thesis has a quantitative methodology, and a deductive and explanatory approach. Hierarchical regressions were used to investigate data gathered through a survey. LÄS MER