Sökning: "obligatorisk hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden obligatorisk hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Aktieutdelning och obligatorisk hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie om obligatorisk hållbarhetsredovisnings påverkan på aktieutdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Harjula; Björn Wedin; [2019]
  Nyckelord :CSR; difference-in-differences; corporate governance; Aktieutdelning; obligatorisk hållbarhetsredovisning; bolags samhällsansvar; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ifall aktieutdelningen hos svenska bolag har förändrats till följd av att obligatorisk hållbarhetsredovisning infördes som lag i Sverige år 2016. Lagen omfattar bolag som uppfyller ett antal specifika kriterier rörande storlek. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering: En studie av frivillig hållbarhetsrapportering i stora svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Lönn; Gustav Petersson; [2018-08-14]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhet; företagsstorlek; årsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare samtidigt som företagen har en stor påverkan på miljö och samhälle. I syfte att bekämpa klimatförändringarna och att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är det av största vikt att information om företagens hållbarhetsarbete tillgängliggörs för allmänheten. LÄS MER

 3. 3. ÅRL:s krav på hållbarhetsrapport i större företag : En utredning av de nya reglerna med särskilt fokus på revisorernas granskningsroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Svernlöv; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Bolagsrätt; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Under 2018 kommer omkring 1.600 svenska företag av en viss storlek att för första gången upprätta en hållbarhetsrapport som är lagstadgad i 6 kap. 10-14 §§ Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. LÄS MER

 4. 4. När den frivilliga hållbarhetsredovisningen blev obligatorisk: Konsekvenser för den svenska olje- och gasindustrin, i relation till ägarstruktur.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Apelqvist; Elena Bystritskaya; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Icke-finansiell information; Lag 2016:947 ; Direktiv 2014 95; Olje- och gasindustrin;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning blir en allt viktigare del av rapportering av icke-finansiell rapportering hos företagen i Sverige. Som en följd av EU-direktivet 2014/95 kom en ny lag (2016:947) om ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554). LÄS MER

 5. 5. Obligatorisk hållbarhetsredovisning : En lagändrings effekter på stora företags hållbarhetsarbeten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Hamrén; Selma Nyberg; [2017]
  Nyckelord :obligatorisk hållbarhetsrapportering hållbarhetsredovisning lagändring årsredovisningslagen effekter;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av effekterna av en ny lagändring i Årsredovisningslagen som börjat gälla från och med redovisningsåret 2017. Lagändringen innebär att stora företag måste producera och publicera en hållbarhetsredovisning varje år i samband med sin årsredovisning som beskriver olika faktorer av deras hållbarhetsarbete. LÄS MER