Sökning: "obligatorisk rapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden obligatorisk rapportering.

 1. 1. Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Larsson; Sara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetslagen; kvalitet; hållbarhetsrapport; obligatorisk rapportering; reglering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. LÄS MER

 2. 2. Hur rapporterar musikbranschen sitt hållbarhetsarbete i sin årsredovisning? : En undersökning av musikbranschens hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Danielle Hamrin; Lennart Loberg; Ibb Lampic Aaltonen; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapporter; Global Reporting Initiativ; musikindustrin; musik; ekologiskt perspektiv; socialt perspektiv; ekonomiskt perspektiv; #MeToo;

  Sammanfattning : #MeToo-rörelsen tog fart på allvar hösten 2017 då flera anklagelser om sexuella trakasserier från filmproducenten Harvey Weinstein uppdagades. #MeToo-rörelsen är ett uppror från kvinnor, icke-binära och transpersoner som tillsammans delat med sig av sina erfarenheter om sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatser och i övriga samhället. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering: En studie av frivillig hållbarhetsrapportering i stora svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Lönn; Gustav Petersson; [2018-08-14]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhet; företagsstorlek; årsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare samtidigt som företagen har en stor påverkan på miljö och samhälle. I syfte att bekämpa klimatförändringarna och att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är det av största vikt att information om företagens hållbarhetsarbete tillgängliggörs för allmänheten. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av hållbarhetsrapporteringsformat på CSP och FP : en kvantitativ studie av 700 företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elena Luzhkova; Jimmy Lönn; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSP; dimensioner; FP; obligatorisk; frivillig; rapportering; Europa; USA;

  Sammanfattning : Syfte: Sambandet mellan Corporate Social Performance (CSP) och Financial Performance (FP) har studerats av många forskare och resultaten har varit motstridiga. Samtidigt har fler och fler länder börjat göra hållbarhetsrapportering obligatorisk men lite forskning har gjorts om vilken påverkan obligatorisk hållbarhetsrapportering har på FP. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering: Från frivillig till lagkrav : En studie om utvecklingav hållbarhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Hjalber; Niklas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; content analysis; voluntary reporting; Hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; frivillig rapportering;

  Sammanfattning : (Frågorna gällande hållbarhet har sett mycket förändring sedan dess påbörjande under det sena 1980-talet. En sådan förändring är i Sverige är det lagkrav som trädde i kraft under slutet av 2016, vilket kräver tvingande rapportering av hållbarhetsfrågor i stora svenska företag. Detta är det enda tillägg till denna lag sedan 2005. LÄS MER