Sökning: "oblomovism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet oblomovism.

  1. 1. Oblomov och Sachar : Två sidor av samma mynt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

    Författare :Alexander Sekulovski; [2008]
    Nyckelord :Oblomov; Zakhar; Ivan Goncharov; oblomovism; slacker; Oblomov; Sachar; Ivan Gontjarov; oblomoveri; slacker;

    Sammanfattning : Romanen Oblomov (1859) av Ivan Gontjarov handlar om den lättjefulle adelsmannen Oblomovs liv. Boken har varit föremål för utbredd forskning tidigare men någon undersökning som lagt fokus på Oblomovs betjänt Sachar mot bakgrund av den slöa livsstil som boken skildrar har inte gått att finna. LÄS MER