Sökning: "obotlig cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden obotlig cancer.

 1. 1. Obotlig cancer gör ont i kropp och själ : en litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Göthberg; Erna Kulenovic Cuvic; [2020]
  Nyckelord :Cancerpatienter; palliativ vård; smärtupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst största dödsorsaken globalt. Tidigare forskning påvisar att de flesta upplever någons sorts smärta i palliativ vård. Upplevelse av smärta är individuell och påverkar hela kroppen inte bara fysiskt utan även psykiskt, socialt och existentiellt. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av palliativ vård vid cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Binta Dampha; Oliwer Ryderdal; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Delaktighet; Palliativ vård; Patienter; Symtomlindring; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med cancer upplever både fysiska och emotionella besvär av sin sjukdom. Det är viktigt för sjukvården att se patienter från ett holistiskt synsätt. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser när en närstående med avancerad cancer får palliativ vård i livets slutskede.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dzana Klacar; Rahman Noore; Salma Safic; [2020]
  Nyckelord :cancer; delaktighet; familj; information; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad cancer innefattar obotlig cancerdiagnos som kommer att behandlas palliativt. Lungcancer uppstår i bronkialslemhinnan och sprider sig till närliggande lymfkörtlar. Vid cancer i prostatan är det inte alla som får symtom, men en del kan få problem med urinering. Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen för kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med cancersjukdom vid livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Felice Kolancali; Eleonor Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; cancersjuka; palliativ vård; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en folksjukdom som kan drabba alla människor. När en människa drabbas av cancer påverkas hela individen både kroppsligt men även psykosocialt och existentiellt. När sjukdomen är obotlig, befinner sig patienten i ett palliativt skede. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecca Landén; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; experiences; living; symptoms; patient; Hjärtsvikt; levande; patient; upplevelser; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ungefär två procent av befolkningen med hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en obotlig sjukdom som har en dålig prognos som jämförs med cancer. Syfte: Att belysa och sammanställa forskning som beskriver patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. LÄS MER