Sökning: "obrännbar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet obrännbar.

 1. 1. Betydelsen av brännbart och obrännbart material i ett brandförlopp : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jonathan Frojdén; [2019]
  Nyckelord :brännbar; obrännbar; cellulosaisolering; cellulosa; isolering;

  Sammanfattning : I och med de ändringar som trädde i kraft 1993/94 då funktionskrav för konstruktioner infördes istället för de enskilda materialens egenskaper lade grunden till att det numer är möjligt att bygga byggnader som kräver en hög grad av brandskydd i trä och andra material baserade på brännbart material. Denna ändring innebar bland annat att nya och innovativa produkter hade chans att etablera sig på den svenska marknaden, såsom isolering tillverkad av returpapper och träfiber. LÄS MER

 2. 2. Undersökning gällande installation av tekniska system avseende skydd mot anlagda bränder i svenska skolor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Philip Hellberg; [2018]
  Nyckelord :Aktiva system; anlagd brand; anlagda skolbränder; brandskydd; brandskyddsprojektering; brandteknisk egenambition; detektionssystem; dimensionerande bränder; inventering; passiva system; skolbränder; statistik; tekniska system.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige har anlagda bränder i skolbyggnader varit ett samhällsproblem i flera årtionden och problemen kulminerade i mitten av 00-talet. Ett forskningsprogram initierades som genomfördes under perioden 2007 – 2012. Slutrapporten publicerades 2013. LÄS MER