Sökning: "observable inputs"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden observable inputs.

 1. 1. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER

 2. 2. Kvantitativ Modellering av förmögenhetsrättsliga dispositiva tvistemål

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Martinsson Egil; [2014]
  Nyckelord :Statistics; legal prediction; civil procedures; quantitative legal prediction; jurimetrics; quantitative law; data driven law; empirical; jurisprudence; classification; machine learning; data mining; ai; mauc; auc; hosmer-lemeshew; confusion matrix; statistik; jurimetrik; juridik; tvistemål; maskininlärning; empirisk; automatisering; Hosmer Lemeshew; AI; Klassificering; confusion matrix; AUC; MAUC; multilogit; logit;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen beskrivs en ansats till att med hjälp av statistiska metoder förutse utfallet i förmögenhetsrättsliga dispositiva tvistemål. Logistiska- och multilogistiska regressionsmodeller skattades på data för 13299 tvistemål från 5 tingsrätter och användes  till att förutse utfallet för 1522 tvistemål från 3 andra tingsrätter. LÄS MER