Sökning: "observation cafe"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden observation cafe.

 1. 1. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 2. 2. Coffice – kontor och café i ett

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Rydfjäll; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; coffice; zonindelning; avskildhet; social kognition; informationsdesign;

  Sammanfattning : Ett coffice är en plats där café och kontor samverkar för att fungera som en alternativ kontorsplats för de som har behov av det. Det kan vara frilansare, kreatörer, studenter eller egna företagare som inte har möjlighet eller viljan att hyra en egen lokal. LÄS MER

 3. 3. Visuell identitet åt Café Forsnäs – ett arbetsintegrerande socialt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Emma Newstam; Annika Widlert; [2018]
  Nyckelord :Graphic Design; Visual identity; Work integrated social enterprise; Arbetsintegrerande socialt företag; Grafisk Design; Visuell identitet;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har genomförts i samarbete med uppdragsgivaren Café Forsnäs. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den visuella identiteten för Café Forsnäs arbetsintegrerande sociala företag (ASF) bör se ut för att förmedla deras värdeord och vision, medmänsklighet. LÄS MER

 4. 4. "This is not my place" - Male Syrian Refugees Negotiating Their National Identity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :David Oleksy; [2016]
  Nyckelord :social anthropology; national identity; refugees; civil war; Syria; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the civil war in Syria and flight to Sweden has affected male Syrian refugees’ national identity. I conducted individual interviews with 10 informants, a focus group with 4 informants and participant observation at a café. LÄS MER

 5. 5. RIN♀EBY - Exploring feminist design tools

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Stadsbyggnad

  Författare :Marina Ziakouli; Erika Fagerberg; [2016]
  Nyckelord :feminist urban design; intersectionality theory; Rinkeby; Stockholm;

  Sammanfattning : This project aims on exploring ways to redefine the relationship of gender and space through urban design. Gender inequalities expressed in spatial manners have been theorized by feminist geography, an approach to human geography. LÄS MER