Sökning: "observation måltid"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden observation måltid.

 1. 1. Pasta makaroner, tio miljoner : Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emilia Glaad; Malin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Matematik; Måltid; Bishop; Observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur matematik synliggörs av pedagoger vid måltidssituationen i förskolan. I begreppet måltidssituation innefattas såväl dukningssituationen som själva lunchmåltiden. Måltidssituationen är en rutinsituation som vi menar har stor pedagogisk potential för lärande och utveckling. LÄS MER

 2. 2. Kompakt skåning mot platt västerbottning : En studie om kavring och tunnbröd i Malmö och Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Rosanna Åhlgren; Fanny Svensson; Elin Heikkilä; [2017]
  Nyckelord :Bread; Holiday; Meal; Usage; Weekday; Användning; Bröd; Högtid; Måltid; Vardag;

  Sammanfattning : Bröd är något människan har ätit länge och som setts som en basvara. Det har också varit en statussymbol förr i tiden då det främst var kungligheter som hade tillgång till de finaste bröd av vete. Numera är bröd något de flesta äter till vardags samt till högtid, hemma och på restaurang. LÄS MER

 3. 3. Screeninginstrument för nutritionsstatus och ät- och måltidsobservationer : En litteraturstudie i syfte att identifiera vilka faktorer som observeras i samband med måltid hos multisjuka äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeléne Åhlén; Niccole Forsberg Isacsson; [2016]
  Nyckelord :Validity; Reliability; Eating and meal observation; Nutritional status screening; Malnutrition.; Validitet; Reliabilitet; Ät- och måltidsobservation; Nutritionsstatus screening; Undernäring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring är ett vanligt förekommande tillstånd inom hälso- och sjukvården. Undernäring har samband med ökad sjuklighet och dödlighet. Det leder till ökade kostnader för samhället då vårdtiderna blir längre. Patienterna blir utsatta för ett ökat lidande. LÄS MER

 4. 4. "Glöm inte att äta" En studie om måltiden som arena för socialisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petra Karnebäck; [2015]
  Nyckelord :Förskola; Måltiden; Regler; Socialisation;

  Sammanfattning : Nyckelord: Förskola, Måltiden, Regler, Socialisation Måltiden på förskolan är en social situation, likaså måltider i samhället. Många individer deltar i en samling som präglas av interaktion. Men denna situation innehåller också specifika regler och normer, vad som är accepterat vid ett matbord finns det begränsningar för. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande vid mellanmålet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Andersson Josephine; [2015]
  Nyckelord :Måltid; inflytande; pedagogisk; mellanmål; delaktighet; förskola;

  Sammanfattning : Måltiden på förskolan är ett intressant ämne eftersom det sker varje dag, dock nämns måltiden varken i läroplanen för förskolan eller under förskollärarutbildningen. I uppsatsen kommer mellanmålet vara i fokus. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka barns inflytande vid mellanmålet. LÄS MER