Sökning: "observation- och intervjustudie"

Visar resultat 11 - 15 av 33 uppsatser innehållade orden observation- och intervjustudie.

 1. 11. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och upptäcka delirium : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Tranberg; Sofie Siesing; [2017]
  Nyckelord :Delirium; erfarenheter; förebygga; intensivvård; intensivvårdspatienter; intensivvårdssjuksköterska; upptäcka.;

  Sammanfattning : Titel: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och upptäcka delirium - En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Inom intensivvården vårdas svårt sjuka patienter med olika typer av sjukdomstillstånd. LÄS MER

 2. 12. ''Att komma hit är som att gå in i vardagsrummet'' - En intervjustudie om träffpunkten Malvans betydelse för personer med psykiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rania Yousef; Terese Vesterlund; [2017]
  Nyckelord :psykisk funktionsnedsättning; socialkonstruktivism; träffpunkt;

  Sammanfattning : Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person har allvarliga svårigheter att klara sitt dagliga liv utan hjälp utifrån. Dessa svårigheter är långvariga och beror på psykisk sjukdom. Därför finns kommunala träffpunkter som ska erbjuda dessa personer socialt stöd, trygghet och samvaro. LÄS MER

 3. 13. Är takgården lämplig som skolgård för barn? : en empirisk studie av tre förskolegårdar på tak i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Isabella Vamborg; [2017]
  Nyckelord :takgård; förskolegård på tak; takförskola; barns utemiljö; barnperspektiv; observation; lekvärdesfaktor; OPEC; Malmö stad; friyta;

  Sammanfattning : I de rådande stadsbyggnadsidealen ses förtätning som en hållbar strategi att bygga ut staden. I de större städerna i Sverige råder däremot markbrist vilket gör utrymmet i staden till en prioriteringsfråga. Bland många intressen nedprioriteras ibland barnens intresse och de riktlinjer som finns gällande barns utemiljö följs då inte. LÄS MER

 4. 14. Möten som motor i kvalitetsutveckling : En fallstudie av ett systemutvecklingsteam som arbetar Agile

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Karin Falkeström; [2017]
  Nyckelord :Continuous improvement; Agile; Work meetings; Ständiga förbättringar; agile; arbetsmöten.;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att bidra till utvecklingen av kvalitetsutvecklingsområdet genom att beskriva hur en Agile verksamhet använder arbetsmötet som ett strategiskt verktyg i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. Detta genom att studera dels hur teamet använder Agile för att driva kvalitetsutvecklingsarbetet och hur arbetsmötena är strukturerade, dels teammedlemmarnas upplevelse av arbetsmötenas kvalitet och mötesledarens funktion. LÄS MER

 5. 15. Tillgängligheten på gym och träningens betydelse för rullstolsburna personer En deskriptiv observations- och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Andersson; Björn Hervestad; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER