Sökning: "observationsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet observationsanalys.

 1. 1. UI-based, NPC-guided or No Tutorial at All? A Qualitative Study Comparing the Effects of Different Tutorials in the Same Game

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Alexander Malthed; Mathias Hjelmqvist; [2020]
  Nyckelord :tutorial; complexity; game mechanics; game development; qualitative study; tutorial; komplexitet; spelmekaniker; spelutveckling; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : One of the many challenges of game development is creating an effective tutorial. Although tutorials can be designed to instruct in numerous different ways, little is known about how they differ in terms of effectiveness. LÄS MER

 2. 2. Människors trygghetsupplevelse på tågstationer i teorin och praktiken : En fallstudie av Uppsala centralstation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Miriam Berg; Marcus Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Safety; train station; observation study; online survey; Urban planning; Trygghet; tågstation; observationsanalys; webbenkätundersökning; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om tågstationer kan bli tryggare och mer inbjudande, för att i slutändan öka det kollektiva resandet. Det studerade området var Uppsala centralstation, som ligger i Sveriges näst största järnvägsort Uppsala, sett till antal resenärer. LÄS MER

 3. 3. Att ge upp : Skillnader i resignationstendenser mellan tvåsidiga- och flersidiga spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Albin Larsson; [2017]
  Nyckelord :resignationstendenser; flersidighet; heuristiker; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka potentiella korrelationer mellan flersidiga spel och resignationstendenser. Bakgrunden till undersökningen låg i data ifrån League of Legends (2009) som visar att spelare ger upp ungefär var fjärde match eller oftare (beroende på spelarens rang) men ingen större åtgärd har gjorts för att motverka detta. LÄS MER

 4. 4. Verklighetens politiker : En intervju och observationsanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Oliver Edqvist; Johan Svanberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från kaos till kreativitet: En observationsanalys av gymnasieelevers arbete med en teaterföreställning.

  C-uppsats,

  Författare :Erika Boija; [2010]
  Nyckelord :teater; pedagogik; föreställning; process;

  Sammanfattning : Sammanfattning:I denna uppsats undersöks arbetsprocessen med en föreställning i en gymnasieklass med inriktningteater, under vårterminen 010. Med observationsanalysen som bakgrund undersöks vilka metoderläraren har, vilka faktorer som påverkar hennes tillvägagångssätt och vilka för- och nackdelar dessametoder har. LÄS MER