Sökning: "observationsguide"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet observationsguide.

 1. 1. ”På en skrivplatta är det bara stavningen sedan är allting klart”. Hur arbetet med skrivplattan kan vara ett stöd vid textskrivning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillemor Nielsen; [2015-06-02]
  Nyckelord :skrivplatta; surfplatta; pojkar; skriva; stöd; motivation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka uppfattningar som några pojkar i årskurs 4 hade om hur arbetet med skrivplattan stöder dem i deras textskrivande. Studiens datainsamling avsåg att besvara två frågeställningar:• Hur uttrycker några pojkar att användandet av skrivplattan stöder dem när de skriver texter?• Hur beskriver några pojkar att skrivplatan förändrar motivationen till att skriva texter?Teori: Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv i vilket det är centralt att studera hur individer lär; både individuellt och i samspel. LÄS MER

 2. 2. Motivationsklimat i fotbollens elitförberedande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michael Nilsson; Karl Andersson; [2015]
  Nyckelord :Motivational climate; youth sports; performance climate; mastery climate; achievement goal theory; self determination theory; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka motivationsklimat inom ungdomsakademier i elitfotbollen i Stockholm med hjä̈lp av följande frågeställningar: - Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och tränare inom akademin? - Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten? - Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång? - Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? Metod Studien är en kvalitativ sådan. Arbetet har använt sig av en triangulering i två elitföreningar i fotboll, inkluderat två intervjuer med akademichefer, fyra intervjuer med akademitränare, samt en observation. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för vuxnas lärande : En observationsstudie influerad av ramfaktorteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Wikner; [2015]
  Nyckelord :conditions for learning; non-formal learning; adult learning; framefactortheory; observational study; förutsättningar för lärande; icke-formellt lärande; vuxnas lärande; ramfaktorteori; observationsstudie;

  Sammanfattning : Abstrakt Wikner, E. (2015). Förutsättningar för vuxnas lärande: En observationsstudie influerad av ramfaktorteorin. Högskolan i Gävle. LÄS MER

 4. 4. Matematik i en sagobok : Hur pedagogen åskådliggör matematiken i en sagobok för barn i förskola/förskoleklass

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Anette Johansson; Marie Jönsson; [2012]
  Nyckelord :Sagobok; förskola; förskoleklass; pedagog; matematiska begrepp;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka vilken matematik som finns i en sagobok. Vi har observerat hur pedagoger kan använda en sagobok som underlag för att åskådliggöra matematiken för barn i förskola/förskoleklass. LÄS MER

 5. 5. HUNDENS BETYDELSE FÖR NÅGRA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Camilla Svenäng; [2011]
  Nyckelord :hälsa; daglig verksamhet; hund; funktionshinder; interaktion djur-människa;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att få en fördjupad förståelse för vad relationen med hundar kan betyda för några personer med funktionsnedsättning. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med stöd av en observationsguide. LÄS MER