Sökning: "observationsintervju"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet observationsintervju.

 1. 1. Att gilla, eller inte gilla : En studie av meningsskapandet i interaktionen på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Sociologiska institutionen

  Författare :Gustav Bergvall; Eric Gulve; [2013]
  Nyckelord :Facebook; Twitter; Instagram; social media; platform; like; follow; share; tool; function; interaction ritual; meaning; interaction; institution; support; self presentation; update; purpose; use; Facebook; Twitter; Instagram; sociala medier; plattform; gilla; like; följa; dela; verktyg; funktion; ritual; mening; interaktion; institution; stöd; självpresentation; uppdatera; handling; syfte;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka användares subjektiva reflektioner kring olika interaktionsverktyg och deras användningsområden för att få en djupare förståelse för hur verktygen tillskrivs olika funktionella betydelser och alternativ mening i interaktionen och självpresentationen. Genom detta vill vi förklara hur fenomenet sociala medier påverkar människors vardag och interaktionen i samhället. LÄS MER

 2. 2. Webbgränssnitt på pekskärmsdatorer : En användarstudie av webbplatser på Ipad

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Fabio Scali; [2010]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Usability; Touch screen; Ipad; Web User Interface; Website; Människa-datorinteraktion; användbarhet; pekskärm; Ipad; webbgränssnitt; webbplats;

  Sammanfattning : Nowadays, the establishment of new touch screen technology has changed significantly the way we navigate on the Internet. The requirement to design websites that adapt to various artifacts such as touch screen computers are increasingly a need to consider. LÄS MER