Sökning: "observationsschema kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden observationsschema kommunikation.

 1. 1. INKLUDERING AV ANDRASPRÅKSELEVER I NO- OCH SO-ÄMNEN, HUR GÅR DET TILL? : EN KVALITATIV STUDIE OM ANDRASPRÅKSELEVERS INKLUDERING I NO- OCH SO- UNDERVISNINGEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Wideman; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; inkludering; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och hur andraspråkselever blir inkluderade i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Det har skett utifrån frågeställningen, Hur arbetar lärare i ämnena SO och NO med inkluderingen av andraspråkselever i undervisningen? . LÄS MER

 2. 2. Kommunikationen mellan pedagog och barn : Den styrda och den fria leken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alyssa Lac; Edvina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :communication; toodlers; preschool teacher; vygotskij; pedagog; kommunikation; barn; styrda leken; fria leken; yngsta barnen vygotskij;

  Sammanfattning : Studiens syftet var att undersöka och synliggöra kommunikationen mellan pedagoger och de yngsta barnen (1-3 år) i den styrda och fria leken. Frågeställningarna som vi förhållit oss till är följande; Vad sker under kommunikationen mellan pedagoger och barn i den styrda och fria leken? Vad kan kommunikationen mellan pedagoger och barn ha för betydelse för den styrda och fria leken? Denna studien har tagit utgångspunkt i Vygotskijs grundtankar och teorier som behandlar samspelet och den sociala kommunikationen som sker mellan individer. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av kommunikationsbarriärer på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nour Mohammad; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikationsbarriärer; farmaci;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat på läkemedel läggs det nu främst på omsorg om kunden. Målet är att sträva efter en aktiv dialog med hjälp av god kommunikation för att ta reda på kundens behov. LÄS MER

 4. 4. I Ur och Skur förskolors utomhusmiljöer : En kvalitativ studie om miljöns påverkan på det pedagogiska arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Källmalm; [2018]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; Förskola; Använda utomhusmiljö; Utomhusutbildning; Utomhus; Utomhusaktiviteter; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra I Ur och Skur förskolor, genom att titta på vilka likheter och skillnader det finns i utomhusmiljön och vad personal väljer att använda i den. Den metod som användes var strukturerade observationer där ett observationsschema användes som stöd. LÄS MER

 5. 5. "Differens, alltså skillnaden" : En kvalitativ undersökning av hur mellanstadielärare använder det matematiska språket i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ida Robertsson; Caroline Svensson; [2018]
  Nyckelord :kommunikation; matematiska begrepp; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur begrepp synliggörs i matematikundervisningen samt hur lärare ger sina elever tillfälle att arbeta muntligt med matematik i undervisningen. Detta undersöks genom fyra stycken observationer av två mellanstadielärare, två observationer i en årskurs fyra och två observationer i en årskurs fem. LÄS MER