Sökning: "observationsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet observationsverktyg.

 1. 1. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
  Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER

 2. 2. Det transspråkande klassrummet : – lärmiljöer, lärtillfällen och interaktioner i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Olivia Arvén; Jonna Bergman; Van Der Putten Johanna; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; classroom observation; observation tools; grade 2; Transspråkande; klassrumsobservation; observationsverktyg; årskurs 2;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie har användningen av transspråkande undersökts på tre olikaskolor. Transspråkande innebär i korta drag att flerspråkiga elever ges möjlighet attanvända alla sina språk i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Interaktiv högläsning som kontext till ordförrådsutveckling bland elever i språklig sårbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Kramer; [2020]
  Nyckelord :Högläsning Inkludering Läsförståelsestrategier Språkutveckling språkutvecklingsinteraktioner;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractKramer, Charlotte (2020). Interaktiv högläsning som kontext till ordförrådsutveckling bland elever i språklig sårbarhet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande klassrumsmiljö : en jämförande studie mellan traditionell och kooperativ skolkultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Fältros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur kooperativt lärande kan främja den språkutvecklande klassrumsmiljön genom en jämförelse mellan traditionell och kooperativ skolkultur. De områden som har jämförts är lärmiljön, lärtillfällen och interaktioner. LÄS MER

 5. 5. Det kommunikationsstödjande klassrummet : Lågstadielärares undervisning och resonemang om elevers muntliga kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carina Arvidsson; Amina Cehajic; [2020]
  Nyckelord :Environment; learning opportunities; interactions; communication; primary school; Miljö; lärtillfälle; interaktion; muntlig; kommunikation; lågstadium;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur fyra lärare på lågstadiet arbetar och resonerar när det gäller att få elever att kommunicera muntligt. Studiens teoretiska ram bygger på ett observationsverktyg som fokuserar på tre dimensioner i det kommunikationsstödjande klassrummet: miljö, lärtillfällen och interaktioner (Dock-rell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay, 2012:15). LÄS MER