Sökning: "observerande studie"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden observerande studie.

 1. 1. Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bellini; Adam Huru; Pontus Lind; [2020]
  Nyckelord :Lean; gruvindustri; Lean ledarskap; Lean kultur; hinder med Lean; möjligheter med Lean;

  Sammanfattning : Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LÄS MER

 2. 2. Separeringens betydelse mellan cyklister och fotgängare i Jönköpings stad.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sofie Munter; Torebring Victoria; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Pedestrians and cyclists have traditionally been grouped within the same traffic type in the planning process and often lead to the same traffic area. With a large speed difference between pedestrians and cyclists, the relationship between non-functioning separation on the pedestrian- and bicycle path will cause accidents. LÄS MER

 3. 3. Is Sherlock Really that Observant? : A qualitative study of the relation between non-observances of observational maxims and characterization in the TV-series Sherlock

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexsandra Hallén; [2019]
  Nyckelord :Conversational maxims; non-observances; Grice; discourse analysis; Sherlock; Konversationsmaximer; icke-observationer; Grice; diskursanalys; Sherlock;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how often a character of a TV-series non-observed the conversational maxims, and if non-observances can be used for characterization in TV-series. The aim of this study was also to examine how much conversations and generally unknown conversational rules can affect people and their entire perception of others. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Prediction Models in Trajectory Planning for Overtaking Maneuvers.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linda Truong; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Developing autonomous overtaking could enhance safety by more accurate decision making of if, when and how to execute an overtaking and thereby decrease the collision risk caused by the human factor. Trajectory planning is a strategy to plan overtaking maneuvers, where a trajectory is defined as a path containing position, velocity and acceleration information along with time stamps. LÄS MER

 5. 5. Ingen är ett oskrivet blad- en intervjustudie om lärares uppfattningar om att stärka nyanlända elevers ordförråd och genomföra kartläggning av deras kunskaper.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexandra Rosenlund Ödeslätt; [2018-02-13]
  Nyckelord :Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Anledningarnatill varför människor söker asyl i Sverige är olika från person till person. Den plats där allanyanlända barn kommer mötas och där alla ska få samma möjligheter är i skolan. För atttillmötes gå en mer inkluderande skola. LÄS MER