Sökning: "obstruction angle"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden obstruction angle.

 1. 1. Hur tätt är rätt? : En studie om samexistens mellan dagsljus och förtätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nadja Iskandarova; Thu Svensson; [2019]
  Nyckelord :daylight; urban density; urban planning; daylight simulation; obstruction angle; sill height; dagsljus; stadsförtätning; samhällsplanering; dagsljussimulering; avskärmningsvinkel; bröstningshöjd;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med urbaniseringen ökar bostadsbristen avsevärt. Som en lösning har förtätning blivit en samhällstrend för att främja ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. LÄS MER

 2. 2. Sensitivity analysis of important parameters affecting daylight - Assessment of a typical cellular office in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Danai Vogiatzi; [2018]
  Nyckelord :daylight; office; dynamic metrics; static metrics; orientation; glazing transmittance; surface reflectance; window size; shape; position; number and niche; obstruction angle; sensitivity analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was the impact evaluation of several parameters affecting daylight conditions in a typical cellular office in Lund, Sweden. The research approach that was followed consisted of three distinct steps; the literature review in order to specify the dependent and independent variables of the study, the simulation part to produce daylight performance data and the graphical analysis as interpretation of the data produced. LÄS MER

 3. 3. Daylight prediction based on the VSC - DF relation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ance Olina; Nevila Zaimi; [2018]
  Nyckelord :Vertical Sky Component; Daylight Factor; building typology; Radiance simulations; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In 2017, 255 of Sweden's 290 municipalities reported a shortage of residential housing (Boverket, 2017). The answer is to build more. Due to urbanization pressure, concerns for saving valuable agricultural land, growing national and EU demands on energy-efficiency, there is an increasing number of new and dense urban developments. LÄS MER

 4. 4. AESTHETIC IMPACTS OF WIND FARM OBSTRUCTION LIGHTING : A STUDY ABOUT AVIATION SAFETY PROTOCOLS, LIGHTING TECHNOLOGY, AND PUBLIC ATTITUDES

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Umer Qureshi; [2017]
  Nyckelord :aesthetic impacts; aviation safety protocols; obstruction lighting; public attitudes; wind energy technology;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study was to examine the aesthetic impacts of wind farm obstruction lighting. The research problems investigated in this study were; aviation safety regulations for wind farm obstruction lighting in different countries, obstruction lighting technology, and the public attitudes towards wind farming. LÄS MER

 5. 5. Primärt glaukom hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anja Babra; [2016]
  Nyckelord :primärt; glaukom; hund; primary; glaucoma; dog;

  Sammanfattning : Det här arbetet är utfört i syfte att besvara frågor som; vad är primärt glaukom, vilka mekanismer leder till tillståndet och hur kan vi använda oss av kunskapen för att förbättra hundhälsan? Primära glaukom hos hund är en bred grupp ögonsjukdomar med ett gemensamt slutstadium och idiopatisk etiologi. Typiskt för tillståndet är skador på retinala ganglieceller och synnerven och följden blir med tiden oftast blindhet. LÄS MER