Sökning: "obstruktiva problem"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden obstruktiva problem.

 1. 1. Dynamic obstructions of the equine upper respiratory tract

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Odelros; [2012]
  Nyckelord :häst; svalg; dysfunktion; obstruktion; struppipning; DDSP; etiologi; orsak;

  Sammanfattning : Dysfunction of the upper respiratory tract is a common cause of impaired performance and intolerance to exercise in racehorses and include several upper airway obstructions. The ones termed dynamic obstructions are primarily seen during physical exertion and affected horses often appear to be normal during endoscope examination at rest. LÄS MER

 2. 2. Obstruktiva problem från de övre luftvägarna hos travhästar som undersökts med videoendoskop under maximal ansträngning : en prevalensstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Axel Wallman; [2009]
  Nyckelord :endoskopi; obstruktiva problem; travhästar; DDSP; videoendoskopi; maximal ansträngning; felläge mjuka gommen; övre luftvägar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka prevalensen av obstruktiva problem från de övre luftvägarna hos svenska travhästar vid maximal ansträngning. Undersökningen genomförs med hjälp av en ny typ av utrustning där man kan endoskopera hästar under maximalt arbete på en travbana. LÄS MER