Sökning: "obundna lager"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden obundna lager.

 1. 1. Återvunna material i obundna lager i vägöverbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ludwig Winberg; [2021]
  Nyckelord :Vägbyggnad; återvunna material; obundna lager; betongkross; asfaltgranulat; bärighet; stabilitet; klimat- och miljöpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In an industry that is increasingly affected by sustainability and environmental matters, it is becoming more and more important to find ways to recycle and reuse materials rather than producing new materials. An example of this is when it comes to unbound pavement materials, such as the base and subbase layers. LÄS MER

 2. 2. PMS Objekt vs ERAPAVE-ME : Design of pavement

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Arash Borhani Khomami; Jonas Adel Pour; [2020]
  Nyckelord :PMS Objekt vs ERAPAVE-ME; PMS Objekt vs ERAPAVE-ME;

  Sammanfattning : There are two types of superstructures in superstructure design, rigid and flexible. Rigid superstructures have higher load-bearing capacity than flexible superstructures. In Sweden, rigid superstructures are used for slow and heavy traffic roads such as bus stations and parking lots. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av absoluta tjälrörelser : En fallstudie av väg E10 i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Hampus Elmehög; [2019]
  Nyckelord :frost; frost heave; PMS objekt; road construction; segregation potential theory; PMS objekt; segregation potential theory; tjäle; tjällyftning; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan geologiska och bergmekaniska egenskaper i bergmaterial som bärlager till riksväg 51 : Riksväg 51 sträckan Svennevad - Kvarntorpskorset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Philip Landeman; [2018]
  Nyckelord :geology; baselayer; layer; minerals; sweden; örebro; filipstad; daglösen; micro-deval; Rob Hellingwerf; Philip Landeman; metamorfos; facies; roadcut; baselayer; Berg; bergsskolan; ltu; svennevad; kvarntorp; kvarntorpskorset; geologi; mineralogi; bärlager; lager; örebro; pålsboda; sverige; rikväg 51; väg 51; 51; sprickzon; deformationszon; kvalitet; trafikverket; bergskärning; vägskärning; kulkvarn; kulkvarnsvärde; värde; microdeval; micro-deval; mikro-deval; kulkvarnstest; kulkvarnstester; lager; obundna lager; obundna; obundet lager; obundet; lösa lager; nötningsmotstånd; petrografi; petrografisk analys; mineral; berggrund; bergart; bergartstyp; bergsmassiv; bergskärning; vägskärning; bergartsprover; bergprover; borrkärnor; mineralogisk sammansättning; gnejs; granit; kvarts; kalifältspat; plagioklas; biotit; glimmer; muskotvit; granat; epidot; kvartsgång; kvartsgångar; metamorf; metamorfos; breccia; amfibolit; facies; trafikverkets föreskrifter; svensk standard; 3dpdf; 3d-pdf; drönare; undersökningar; provtagning; 2017; 2018; 2019; 2020; jan jansson; philip landeman; bergsskolans laboratorium; rob hellingwerf; loxia group; ncc group; loxia; bergsskolan; bergsskolan i filipstad; filipstad; daglösen;

  Sammanfattning : This thesis was created to ensure the quality of the rock which would be crushed to base layer construction material, in a road cut at Swedish highway 51, and to find a possible link between the rock's abrasion resistance and its mineralogy. Rock samples were collected, and among other things, several ball mill tests were carried out. LÄS MER

 5. 5. Livstidskostnadskalkyl av förstärkning vid landsvägar- Jämförelse mellan rekonstruktion och asfaltpåläggning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jesper Nilsson; Simon Moberg; [2016]
  Nyckelord :reconstruction; lifecost analysis; asphalt; reinforcement measures; road safety; rekonstruktion; livstidskostnadsanalys; asfaltspåläggning; förstärkningsåtgärd;

  Sammanfattning : I dagsläget utförs underhållsbeläggning på ca 5 % av det statligt ägda vägnätet i Sverige varje år [1]. Därutöver utförs förstärkning av ca 1400 km/år vilket motsvarar 1-2 % [2]. Vanligtvis används metoden asfaltspåläggning även kallad AG-förstärkning vid förstärkningsåtgärder. LÄS MER