Sökning: "occupational balance"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden occupational balance.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTISK BEDÖMNING AV AKTIVITETSMÖNSTER OCH AKTIVITETSBALANS

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Öhlén; [2022-02-01]
  Nyckelord :Occupational pattern; occupational balance; assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund Både aktivitetsmönster och aktivitetsbalans är viktiga delar för att skapa hälsa och välbefinnande. I arbetsterapeutisk praktik saknas det kunskap kring vilka bedömningsmetoder som det finns vetenskapligt stöd för att använda vid bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med gruppinterventionen ReDO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Heléne Lundqvist; Nina Törnberg; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Redesign Daily Occupations; Occupational balance;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hälsa, vardagsaktiviteter och aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning : en scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :hilda jansson; [2022]
  Nyckelord :Aktivitet; arbetsterapi; delaktighet; stress;

  Sammanfattning : Introduction: Parents of children with disabilities have a higher participation in caring occupations and supporting efforts aiming the child compared to other parents. Studies show that these parents have worse physical and mental health and occupational balance compared to other parents. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av aktivitetsbalans hos svenska arbetsterapeuter som tillhör milleniumgenerationen – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Rawan Diwan; Ilirida Uka; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; arbetsterapeuter; millenniumgenerationen; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är väsentligt för hälsa och välbefinnande. Studier om den upplevda aktivitetsbalansen finns hos olika grupper i samhället där individer från millenniumgenerationen kan ingå, men det finns inga studier vad gäller specifikt upplevelsen av aktivitetsbalans hos arbetsterapeuter från millenniumgenerationen. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskapslärarnas ambivalens : Erfarna lärare reflekterar kring sin syn på samhällskunskapsämnet kopplat till värdegrundens pluralistiska dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Robert Kjellman; [2022]
  Nyckelord :Pluralistic dilemma; values; civic; social studies; experienced teachers;

  Sammanfattning : This study aims to provide inexperienced social studies teachers with guidance on the complex issue of social science teachers approach to the subject and the pluralistic dilemma of values. The extent to which one can express one ́s own view of society and the development of society. LÄS MER