Sökning: "occupational competence"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden occupational competence.

 1. 1. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 2. 2. Occupational therapists’ perceptions and experiences of interventions involving digital technology with post-stroke patients in early supported discharge settings : A qualitative study

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Laila de Vries; [2022]
  Nyckelord :clinical reasoning; digitalization; occupational therapy; stroke rehabilitation; clinical competence; client-centred approach; occupation;

  Sammanfattning : Introduction: Early supported discharge intervention offers strokerehabilitation in the home environment. Digitalisation in society may make it demanding to perform everyday activities in traditional ways. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av sin kompetens inom kommunal hemrehabilitering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elinor Larsson; Elin Pounu; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Höftopererade patienter och konfusion : - sjuksköterskans beredskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Taddao Fagerström; Caroline Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Delirium; fracture; postoperative care; the nurse’s preparedness; older adults; Konfusion; fraktur; postoperativ omvårdnad; sjuksköterskans beredskap; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett övergående akut förvirringstillstånd som många patienter med höftfraktur drabbas av varje år efter att de genomgått en operation. De främsta orsakerna är det kirurgiska traumat, anestesin, smärta, sömnbrist, läkemedel och stress. LÄS MER

 5. 5. Förbättringsarbete inom företagshälsan studerat med kvantitativ och kvalitativ metod : Skala upp användningen av SMAK (Strukturerad Multidisciplinär Arbetsmiljökartläggning)

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för kvalitetsförbättring och ledarskap

  Författare :Anette Engman Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Employee health; Evaluation education; Occupational health; Occupational Health Service; Arbetsmiljö; Arbetsrelaterad hälsa; Företagshälsa; Utvärdering utbildning;

  Sammanfattning : Till största delen anlitas företagshälsan för efterhjälpande insatser på individnivå. Alla arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen bedriva ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). LÄS MER