Sökning: "occupational health care"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden occupational health care.

 1. 1. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER

 2. 2. Hälsopromotion som mode. En kvalitativ studie om organisatoriska moden i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Lidh; Björn Porlein; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish healthcare organizations work with health promotionregarding their coworkers in the most modern and fashionable ways – as well as the study aimsto see where the ideas behind these interventions tend to come from. The study is designed to be qualitative, where interviews with executives and HR-strategists has been made to represent the main empirical data. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ebba Östman; Lina Omar; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Hot; Våld; Upplevelser; Sjuksköterska; Konsekvenser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett globalt problem och sjuksköterskor är den yrkeskategori som är mest utsatta för hot och våld, särskilt under triage. Det är utmanande för sjuksköterskor att arbeta i en hektisk miljö och att dagligen utsättas för hot och våld. LÄS MER

 4. 4. The importance of evaluating before selecting appropriate activities as interventions in psychiatry : A qualitative study conducted as a Minor Field Study at a psychiatric clinic in Vietnam.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Dagnäs; Julia Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Assessment; Goal setting; Mental illness; Occupation-based interventions; Occupational Therapy; Vietnam;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to describe the intervention process at a psychiatric clinic in Vietnam, from evaluation to goal setting, and how the staff choose occupation-based intervention for their patients. Method: This study is a qualitative study with inductive approach where the data collection is based on a semi-structured interview with the health care staff at a psychiatric clinic in Vietnam. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete inom företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lisa Hamnefors Nordgren; Anna-Maia Hackzell Strömberg; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapi; företagshälsovård; arbetsrelaterad hälsa; arbetslivsinriktad rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. LÄS MER