Sökning: "occupational health"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade orden occupational health.

 1. 1. Förskolepersonalens erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön En litteraturstudie inom företagshälsovården

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annie Zaar Issa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Avdelningschefers erfarenheter av stödet från företagshälsovården när en anställd blivit sjukskriven på grund av stress En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Hamrén; Maria Modig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Does Order Matter? The relationship between premarital pregnancy and woman’s career interruption in South Korea

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Wooseong Kim; [2019]
  Nyckelord :career interruption; nonmarital pregnancy; premarital conception; premarital birth; South Korea; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an initial attempt to investigate the relationship between premarital pregnancy and women’s career interruption in the Korean context. The case of marriage preceded by pregnancy has increased in South Korea in recent years. Previous studies have focused on the determinants of the premarital conception. LÄS MER

 4. 4. Framtidens verktyg för arbetsmiljöarbete : En studie om vilka förutsättningar IT erbjuder verksamheter i deras arbetsmiljöarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robel Abraham; Egal Saleman; [2019]
  Nyckelord :Dashboard; Digitizing; employee survey; IT; occupational health and safety; systematization; workplace environment;

  Sammanfattning : The influence and impact that digitalisation have in our society has not gone unnoticed, every aspect of our daily lives have more or less been digitalized so that we can effectively communicate, share and gain information and knowledge through IT solutions. Businesses and organisations are being more effective and efficient by embedding IT solutions as a strategy into their daily work. LÄS MER

 5. 5. ”Man skrattar, man har kul, det är det fotbollen bygger på” Fotbollens betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelse av dess inverkan på hälsa och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Pontus Andersson; Daniel Gren; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ValMO; Hälsa; Delaktighet; Fotboll; Fritidsaktiviteter; Intellektuell funktionsnedsättning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever en försämrad hälsa och delaktighet på grund av en brist på meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala relationer. Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av aktiviteten fotboll för upplevd hälsa och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som var aktiva fotbollsspelare i ett paralag. LÄS MER