Sökning: "occupational pensions"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden occupational pensions.

 1. 1. Övergång mellan arbete och pension - Likabehandling och anställningsskydd i relation till pensionering och ett förlängt arbetsliv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; [2020]
  Nyckelord :Pensionering; Pensionsålder; Pensionsåldersgränser; Åldersdiskriminering; Anställningsskydd; 68-årsregeln; Likabehandling; Hållbarhet; Förlängt arbetsliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att klara av den kommande demografiska utmaningen med en antagen fortsatt stigande medellivslängd, behöver arbetslivet förlängas. Då pensionen beräknas utifrån förväntad medellivslängd vid pensionering, kommer pensionen successivt bli allt lägre i förhållande till slutlönen om inte den ökade medellivslängden balanseras upp av en höjd utträdesålder från arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Sammanfattning : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. LÄS MER

 3. 3. Systems mapping ofwork-stress mental health inStockholm to inform policydecision making

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Rohan Wadhwa; [2019]
  Nyckelord :work stress; mental health; systems mapping; mental health policy; Stockholm; arbetsstress; mental hälsa; systemkartläggning; psykisk hälsopolicy; Stockholm;

  Sammanfattning : Mental disorders are now the most common disorders for sick leave benefit and the second most common for long periods of sick leave. They are also the most common reason for receiving disability pensions. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning Algorithmsfor Regression Modeling in Private Insurance

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mai Nguyen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is focused on the Occupational Pension, an important part of the retiree’s total pension. It is paid by private insurance companies and determined by an annuity divisor. Regression modeling of the annuity divisor is done by using the monthly paid pension as a response and a set of 24 explanatory variables e.g. LÄS MER

 5. 5. Processförbättring av projektstyrning vid internutveckling av kundorienteradesystem : En etnografisk fallstudie på Alecta Pensionsförsäkringar AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Liv Sundman; [2018]
  Nyckelord :Processförbättring; projektledning; agila processer; etnografisk studie; fallstudie; kundorienterade system; intern utveckling; informationsteknologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and evaluate a project management process on a company as well as its application within the company and finally to propose improvements that can be made. The research consists of a literature study and an ethnographic case study at one of the development units at Alecta Pensionsförsäkringar AB. LÄS MER